Masterclass: Verzuim in arbeidsrechtelijk perspectief


vrijdag, 23 maart 2018 - 09:00 uur

Foto bij Masterclass: Verzuim in arbeidsrechtelijk perspectief
195,-

De arbeidsrelatie is al complex, maar deze kan nog complexer worden op het moment dat de werknemer door arbeidsongeschiktheid zijn arbeid niet meer kan verrichten. Hoe nu te handelen vanuit de nieuwe Arbowet? Daarnaast is de Wet verbetering poortwachter ons allen in hoofdlijnen wel bekend, maar vraagt wel kritische aandacht op het moment dat de re-integratie stagneert of op het moment dat er sprake is van langdurig verzuim. Welke gevolgen heeft dit voor de arbeidsrelatie en welke arbeidsrechtelijke mogelijkheden heb je dan als werkgever?

Inhoud
In deze Masterclass gaan we uitvoerig stilstaan bij het arbeidsrechtelijk kader en de concrete toepassing van de nieuwe Arbowet, de Wet Verbetering Poortwachter, de Werkwijzer Poortwachter (maart 2017), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en beleidsregels beoordelingskader poortwachter binnen de arbeidsrelatie. Daarnaast besteden we aandacht aan de privacy van en de verwerking van de persoonsgegevens van de zieke werknemer. Tot slot gaan we stilstaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen bij stagnatie in het re-integratieproces, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tweede spoor en de beëindiging van het dienstverband.Complexe materie vertaald naar de praktijk van hedendag.

Resultaat
Aan het einde van deze masterclass is het u duidelijk wat het arbeidsrechtelijk perspectief is daar waar het gaat om de arbeidsongeschikte werknemer. U bent in staat om naast het verzuimbegeleidingstraject oog en aandacht te hebben voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de keuzes die tijdens de re-integratie worden gemaakt. U bent in staat om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Programma
08:45 - 09.00: Inloop
09.00 - 10.30: Deel I
10.30 - 10.45: Pauze
10:45 - 11:45: Deel II
11:45 - 12:00  Pauze
12:00 - 13:00  Deel III
       Einde 

Kosten
EUR 195,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven.