Loonsom in NOW 1.0


Foto bij Loonsom in NOW 1.0

Op 20 mei 2020 heeft Minster Koolmees de Kamer geïnformeerd over een aantal aanvullende wijzigingen van de NOW 1.0. In dit item willen we op hoofdlijnen stilstaan bij het onderwerp loonsom en welke loonsom nu als uitgangspunt wordt genomen daar waar het ziet op de hoogte van de tegemoetkoming van de loonkosten.

Referentiemaand loonsom
Eén van de wijzigingen in de NOW 1.0 ziet op de alternatieve rekenmethode voor de subsidiehoogte voor seizoensbedrijven. Deze alternatieve methode houdt in dat een stijging van de loonsom in maart t/m mei 2020 mee kan worden genomen in de hoogte van de subsidie bij vaststelling, mits de loonsom in de periode maart t/m mei 2020 hoger is dan driemaal de loonsom van januari 2020. In deze rekenmethode wordt de hoogte van de loonsom in de maanden april en mei altijd gemaximeerd op het niveau van maart 2020. De minister geeft in zijn brief aan de Kamer aan dat deze maatregel ook begunstigend werkt voor andere aanvragers met een hogere loonsom in maart t/m mei 2020 dan in januari 2020.

De alternatieve rekenmethode voor de loonsom ziet op de subsidie zoals die vastgesteld wordt op grond van artikel 7 van de NOW-regeling. De bevoorschotting blijft onveranderd, ook voor nieuwe aanvragers. Dit betekent dat een aanvrager enkel bij vaststelling (aanvullende) tegemoetkoming op grond van de NOW kan ontvangen via voornoemde alternatieve rekenmethode voor de loonsom. Vaststelling vindt voor iedere aanvrager plaats na afloop van de subsidieperiode(s), de aanvraag om vaststelling zal dus in geen geval eerder dan 7 september 2020 kunnen worden ingediend bij UWV. 

13e maand uit loonsom januari 2020
Een andere wijziging ziet op het feit dat de loonsom van januari 2020 wellicht een vertekent beeld geeft nu er bijvoorbeeld in januari 2020 een 13e maand uitkering heeft plaatsgevonden. De regeling wordt hierop aangepast; een eventuele dertiende maand wordt uit de loonsommen ‘gefilterd’. UWV zal bij de vaststelling van de subsidie de extra periode salarissen, zoals een dertiende maand, uit de loonsommen halen. Hiermee wordt voorkomen dat werkgevers enkel vanwege de betaling van een dertiende maand in januari 2020 de NOW-subsidie moeten terugbetalen bij vaststelling.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen hebben, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht