MC: De arbeidsrelatie in het licht van de AVG


vrijdag, 16 november 2018 - 09:00 uur

Foto bij MC: De arbeidsrelatie in het licht van de AVG
195,-

De AVG en de privacy in de arbeidsrelatie.

Op 25 mei 2018 is de AVG van kracht geworden en daarmee ook van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens in de arbeidsrelatie.
Nu bijna  6 maanden later gaan we samen kijken of de privacy in de arbeidsrelatie in voldoende mate geborgd is. In de verschillende stadia van de arbeidsrelatie worden persoonsgegevens verwerkt en is de privacy van de werknemer mogelijk in het geding. Waar dient dan vanuit de AVG op gelet te worden, hoe verhoudt zich dat ten opzichte van het arbeidsrechtelijk kader en op welke wijze kan dit dan in de arbeidsrelatie voldoende ge(waar)borgd worden?
De praktijk laat ons een veelvoud aan vragen zien en horen die zoveel waar mogelijk allemaal aanbod gaan komen in deze Masterclass.

Inhoud
In deze masterclass gaan uitvoerig in op de regels die de AVG ons stelt daar waar het ziet op de arbeidsrelatie. Aan de hand van het IN- DOOR- en UITSTROOM schema van HR gaan we op een praktische wijze stilstaan bij de verschillende facetten van de privacy van de werknemer en op welke wijze de werkgever kan voldoen aan haar (AVG)verplichtingen.
Denkt u aan:

  • Inleiding privacy in de arbeidsrelatie: wat zijn persoonsgegevens en wat zijn de basisbeginselen van de gegevensbescherming;
  • De wettelijke grondslagen van verwerking van persoonsgegevens en welke grondslagen binnen de arbeidsrelatie van belang (kunnen) zijn;
  • Privacy beleid en de privacy rechten van de werknemer;
  • Het arbeidsrechtelijk kader dat hoort bij de privacy rechten tijdens het ‘HR IN- DOOR- en UITSTROOM proces’;
  • Verzuim en Privacy;
  • Controle van de werknemer op de werkvloer. Wat leert de jurisprudentie ons hierover?
  • Privacy bij en na uitdiensttreding.


Resultaat
Aan het einde van deze Masterclass is uw arbeidsrechtelijke kennis stevig bijgewerkt en ben u in staat om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Programma
08.45 - 09.00: Inloop
09.00 - 10.30: Deel I
10.30 - 10.45: Pauze
10:45 - 11:45: Deel II
11:45 - 12:00  Pauze
12:00 - 13:00  Deel III
       Einde 

Kosten
EUR 195,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven.