Arbeidsmediation en geheimhouding


Foto bij Arbeidsmediation en geheimhouding

Rechtbank Amsterdam mocht zich eind 2021 buigen over (het belang van) de geheimhoudingsverplichting in een arbeidsmediation. De werknemer in kwestie vroeg in kort geding om ontheffing van haar geheimhoudingsverplichting om verweer te kunnen voeren in de ontbindingsprocedure.

e rechter wees haar vordering(en) af.
Blijkens de uitspraak kwam de rechter tot het volgende:


‘De geheimhoudingsverplichting is essentieel voor het slagen van een mediationtraject, omdat deelnemers aan mediation zich vrij tegenover elkaar moeten kunnen bewegen, zonder dat zij het risico lopen dat hun uitlatingen of geschriften hen in een later stadium in een gerechtelijke procedure voor de voeten worden geworpen. Het geheimhoudingsbeding is dan ook een kernbepaling uit de mediationovereenkomst. Er moet dan ook heel wat aan de hand zijn, wil een deelnemer aan mediation kunnen worden ontheven van die verplichting. Een urgente noodsituatie moet dat rechtvaardigen. Daarbij moet worden gedacht aan de situatie dat de mediation wordt gebruikt als dekmantel voor criminele activiteiten, of als die schade zou toebrengen aan bepaalde kwetsbare personen, zoals bijvoorbeeld kindermishandeling. De mogelijkheid van baanverlies haalt die hoge drempel niet.’

De verplichting tot geheimhouding is uitermate belangrijk om in mediation vrijuit te kunnen spreken en om daarmee ook het welbekende ‘achterste van de tong’ te kunnen laten zien. Immers als deelnemers in mediation de vrijheid en veiligheid voelen om te spreken over de belangen, dan leert de ervaring dat men van verleden naar toekomst gaat, van verwijt naar wens en dat een oplossing binnen handbereik kan zijn.

Meer informatie over Arbeidsmediation? Neem gerust een kijkje bij Zuiver Mediation!

Bekijk het nieuwsoverzicht