MC: Ontslagrecht anno 2018


dinsdag, 02 oktober 2018 - 13:00 uur

Foto bij MC: Ontslagrecht anno 2018
195,-

De WWZ is ingebed en daarmee ook het (gewijzigde) ontslagrecht. Maar werkt dit nieuwe ontslagrecht goed in de arbeidsrelaties die we in Nederland kennen?
Als we kijken naar de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) die nu voorligt, alsook de compensatieregeling transitievergoeding (bij langdurige arbeidsongeschiktheid) dan kunnen we daar onze kritische kanttekeningen bij plaatsen. 
Als gevolg van de WWZ zijn de ontslagroutes nu bij wet bepaald, de vaststellingsovereenkomst heeft een arbeidsrechtelijke basis gekregen en het ontslag op staande voet heeft (nog) meer haken en ogen gekregen. Maar waar staan we nu? Wat hebben de rechters in de afgelopen tijd bepaald? En wat zijn de plannen daar waar het ziet op eventuele nieuwe wijzigingen van het ontslagrecht?


Inhoud
In deze masterclass gaan we aan de hand van het wettelijk kader door het ontslagrecht, maar kijken we ook vooruit. Er zal gekeken worden hoe de jurisprudentie zich heeft ontwikkeld en wat dit nu concreet betekent voor de praktijk van de HR professional.
We gaan in ieder geval stil staan bij:

  1. Ontslagrecht algemeen;
  2. Opzeggen in de proeftijd;
  3. Einde van rechtswege;
  4. Ontslag op staande voet;
  5. Opzeggen door werknemer;
  6. Eenzijdige opzegging met instemming;
  7. Vaststellingsovereenkomst;
  8. Eenzijdige opzegging en de ontslagvergunning;
  9. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  10. Transitievergoeding en de billijke vergoeding.


Resultaat
Aan het einde van deze masterclass heeft u het ontslagrecht weer helder op uw netvlies staan en bent u in staat om in uw HR praktijk de regels en mogelijkheden toe te passen. U bent in staat om met behulp van de opgedane kennis tijdig te signaleren en waar noodzakelijk uw HR beleid aan te passen en dus de kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Programma
12:45 - 13.00: Inloop
13.00 - 14.30: Deel I
14.30 - 14.45: Pauze
14:45 - 15:45: Deel II
15:45 - 16:00  Pauze
16:00 - 17:00  Deel III
       Einde 

Kosten
EUR 195,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de MC: Ontslagrecht anno 2018

dinsdag, 02 oktober 2018 - 13:00 uur
Inschijven kan tot dinsdag, 25 september 2018 - 17:00 uur en kost € 195,-.