MC: Arbo en Verzuim onder de arbeidsrechtelijke loep!


vrijdag, 12 oktober 2018 - 13:00 uur

Foto bij MC: Arbo en Verzuim onder de arbeidsrechtelijke loep!
195,-

In het eerste half jaar van 2018 heeft 4e jaars SJD studente Lieke Vaalt voor Zuiver Arbeidsrecht haar afstudeeronderzoek gericht op de (ver)nieuw(d)e Arbowet die op 1 juli 2017 is ingevoerd. Ze heeft in kaart gebracht wat de wijzigingen zijn in de Arbeidsomstandighedenwet en door middel van praktijkgerichtonderzoek heeft zij kunnen vaststellen in hoeverre werkgevers inmiddels voldoen aan de nieuwe wetgeving, maar ook wat de bevindingen en ervaringen zijn.

Daarnaast blijft verzuim/arbeidsongeschiktheid van werknemers een hot-topic. Denk daarin enkel aan de verplichting tot nemen van preventieve maatregelen en de re-integratieperikelen waar iedere werkgever mee te maken krijgt. Dit gecombineerd met de (ver)nieuw(d)e Arbowet is ruim voldoende stof om een uiterst interessante masterclass te geven!


Inhoud
In deze Masterclass gaan we uitvoerig stilstaan bij de achtergrond en de conrete toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet, de verplichtingen die deze wet ons werkgevers oplegd, maar ook de kansen en mogelijkheden die het werkgevers en werknemer biedt. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de praktische toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter, de Werkwijzer Poortwachter (maart 2017), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en beleidsregels beoordelingskader poortwachter binnen de arbeidsrelatie. Daarnaast besteden we aandacht aan de privacy van en de verwerking van de persoonsgegevens van de zieke werknemer. Tot slot gaan we stilstaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen bij stagnatie in het re-integratieproces, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tweede spoor en de beëindiging van het dienstverband.
Complexe materie vertaald naar de praktijk van hedendag.

Resultaat
Aan het einde van deze masterclass is het u duidelijk wat het arbeidsrechtelijk perspectief is daar waar het gaat om de arbeidsongeschikte werknemer en de verplichtingen die de Arbowet stelt. U bent in staat om naast het verzuimbegeleidingstraject oog en aandacht te hebben voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de keuzes die tijdens de re-integratie worden gemaakt. U bent in staat om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.


Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Programma
12:45 - 13.00: Inloop
13.00 - 14.30: Deel I
14.30 - 14.45: Pauze
14:45 - 15:45: Deel II
15:45 - 16:00  Pauze
16:00 - 17:00  Deel III
       Einde 

Kosten
EUR 195,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de MC: Arbo en Verzuim onder de arbeidsrechtelijke loep!

vrijdag, 12 oktober 2018 - 13:00 uur
Inschijven kan tot donderdag, 04 oktober 2018 - 17:00 uur en kost € 195,-.