Het arbeidsrechtelijke kader van verzuim


vrijdag, 17 mei 2019 - 09:00 uur

Foto bij Het arbeidsrechtelijke kader van verzuim
195,-

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft altijd, in meer of mindere mate, impact op de arbeidsrelatie en op de werkprocessen. De Arbowet - verniewd in 2017 en juli 2018 moest die in de organisatie zijn doorgevoerd - biedt regels, evenzo de Wet verbetering poortwachter. 

Op basis van wat we zien en lezen in de media, maar ook wat we feitelijk constateren bij onze klanten, kunnen we stellen dat verzuim/arbeidsongeschiktheid van werknemers een hot-topic is en blijft. Denk daarin enkel aan de verplichting tot nemen van preventieve maatregelen en de re-integratieperikelen waar iedere werkgever mee te maken krijgt. Dit gecombineerd met de (ver)nieuw(d)e Arbowet is ruim voldoende stof om een uiterst interessante masterclass te geven!


Inhoud
In deze Masterclass gaan we uitvoerig stilstaan bij de achtergrond en de conrete toepassing van de Arbeidsomstandighedenwet, de verplichtingen die deze wet met zich meebrengt, maar ook de kansen en mogelijkheden die het werkgevers en werknemer biedt.
Daarnaast staan we uitgebreid stil bij de praktische toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter, de Werkwijzer Poortwachter (december 2018), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en beleidsregels beoordelingskader poortwachter binnen de arbeidsrelatie. Ook besteden we aandacht aan de privacy van en de verwerking van de persoonsgegevens van de zieke werknemer.
Tot slot gaan we stilstaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen bij stagnatie in het re-integratieproces, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tweede spoor en de beëindiging van het dienstverband.
Complexe materie vertaald naar de praktijk van hedendag.

Resultaat
Aan het einde van deze masterclass is het u duidelijk wat het arbeidsrechtelijk perspectief is daar waar het gaat om de arbeidsongeschikte werknemer en de verplichtingen die de Arbowet stelt. U bent in staat om naast het verzuimbegeleidingstraject oog en aandacht te hebben voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de keuzes die tijdens de re-integratie worden gemaakt. U bent in staat om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.
 

Programma
08:45 - 09:00  Inloop
09.00 - 10.30: Deel I
10.30 - 10.45: Pauze
10:45 - 11:45: Deel II
11:45 - 12:00  Pauze
12:00 - 13:00  Deel III
       Einde 

Kosten
EUR 195,- excl. BTW.


Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de Het arbeidsrechtelijke kader van verzuim

vrijdag, 17 mei 2019 - 09:00 uur
Inschijven kan tot vrijdag, 10 mei 2019 - 12:00 uur en kost € 195,-.