MC: Ontslagrecht anno 2020


vrijdag, 31 januari 2020 - 09:00 uur

Foto bij MC: Ontslagrecht anno 2020
225,-

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) heeft haar intrede gedaan en heeft daarme ook het ontslagrecht opnieuw gewijzigd. We hebben een extra ontslaggrond gekregen, de zogenoemde cumulatiegrond, en de regels voor de transitievergoeding zijn op verschillende onderdelen aangepast en overgangsregelingen zijn per 1 januari 2020 tot een einde gekomen. Daarnaast is de compensatieregeling transitievergoeding (bij langdurige arbeidsongeschiktheid) een feit en kunnen (als het goed is) vanaf 1 april 2020 de (compensatie)aanvragen bij het UWV worden ingediend.

Als gevolg van de WWZ waren de ontslagroutes al bij wet bepaald, heeft de vaststellingsovereenkomst een arbeidsrechtelijke basis gekregen en is de transitievergoeding al redelijk normaal bevonden.
Maar waar staan we nu? Wat betekent de WAB nu concreet voor de ontslagprocedures? En, wat hebben de rechters in de afgelopen tijd bepaald, waarbij onder meer te denken aan de slapende dienstverbanden? 


Inhoud
In deze masterclass gaan we aan de hand van het wettelijk kader door het ontslagrecht anno 2020.
Er zal gekeken worden naar enerzijds de WAB, maar anderzijds ook naar hoe de jurisprudentie zich heeft ontwikkeld en wat dit nu concreet betekent voor de praktijk van de HR professional. 
We gaan in ieder geval stil staan bij:

  1. Ontslagrecht algemeen;
  2. Opzeggen in de proeftijd;
  3. Einde van rechtswege;
  4. Opzeggen door werknemer;
  5. Eenzijdige opzegging met instemming;
  6. Vaststellingsovereenkomst;
  7. Eenzijdige opzegging en de ontslagvergunning;
  8. Ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter;
  9. Nieuwe ontslaggrond - cumulatiegrond
  10. Transitievergoeding en de billijke vergoeding.


Resultaat
Aan het einde van deze Masterclass heeft u het ontslagrecht weer helder op uw netvlies staan en bent u in staat om in uw HR praktijk de regels en mogelijkheden toe te passen. U bent in staat om met behulp van de opgedane kennis tijdig te signaleren en waar noodzakelijk uw HR beleid aan te passen en dus de kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De Masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Aanvang: 09.00 uur
[inloop vanaf 08:45 uur]
Einde: 13.00 uur.


Kosten
EUR 225,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de MC: Ontslagrecht anno 2020

vrijdag, 31 januari 2020 - 09:00 uur
Inschijven kan tot donderdag, 23 januari 2020 - 13:00 uur en kost € 225,-.