MC: WAB-update 2020


vrijdag, 14 februari 2020 - 09:00 uur

Foto bij MC: WAB-update 2020
225,-

De WAB is een feit.
Vanaf 1 januari 2020 moeten we in "HR- en arbeidsrechtland" rekening houden met opnieuw gewijzigd arbeidsrecht. In de aanloop naar 1 januari 2020 is ons gebleken dat er toch nog aardig wat vragen zijn daar waar het ziet op de toepassing van deze gewijzigde wetgeving. Inmiddels is er al meer duidelijk en kunnen we voorzichtig starten met het opmaken van de eerste balans en met elkaar gaan vaststellen of het HR-beleid in voldoende mate voldoet aan deze wijziging van arbeidsrechtelijke regels.

In deze Masterclass gaan we stilstaan bij de gewijzigde arbeidsrechtelijke regels als gevolg van WAB.
Met behulp van de achtergrond van de WAB en de informatie die tot nu voor handen is gaan we stilstaan bij praktijkcasuïstiek en met elkaar bepalen hoe de regels praktisch toepasbaar te maken.

Inhoud
In deze Masterclass gaan we aan de hand van het wettelijk kader en door middel van praktijkcasuïstiek samen door de WAB.
We gaan in ieder geval stil staan bij:

  1. Achtergrond WAB;
  2. Informatieverplichting werkgever;
  3. Arbeidsrechtelijk kader flexibele schil / oproepcontractanten;
  4. Wijziging WW-premie;
  5. Nieuwe ontslaggrond - cumulatiegrond;
  6. Transitievergoeding, ophoging transitievergoeding en de billijke vergoeding.


Resultaat
Aan het einde van deze Masterclass heeft u de WAB helder op uw netvlies staan en bent u in staat om in uw HR praktijk de regels en mogelijkheden toe te passen. U bent in staat om met behulp van de opgedane kennis tijdig te signaleren en waar noodzakelijk uw HR beleid aan te passen en dus de kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De Masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Aanvang: 09.00 uur
[inloop vanaf 08:45 uur]
Einde: 13.00 uur.


Kosten
EUR 225,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de MC: WAB-update 2020

vrijdag, 14 februari 2020 - 09:00 uur
Inschijven kan tot vrijdag, 07 februari 2020 - 17:00 uur en kost € 225,-.