MC: Het arbeidsrechtelijke kader van verzuim


vrijdag, 17 april 2020 - 09:00 uur

Foto bij MC: Het arbeidsrechtelijke kader van verzuim
225,-

IVM MAATREGELEN ALS GEVOLG VAN COVID-19/CORONA WORDT DEZE MASTERCLASS VERPLAATST NAAR LATER IN HET JAAR -> DATUM VOLGT

Arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft altijd, in meer of mindere mate, impact op de arbeidsrelatie en op de werkprocessen. Het is daarom van groot belang dat je als HR-professional op de hoogte bent van de toepasselijke wet- en regelgeving waarbij onder meer te denken aan de (vernieuwde) Arbowet ,de Wet verbetering poortwachter maar ook de van toepassing zijnde arbeidsrechtelijke kaders. 

Op basis van wat we zien en lezen in de media, maar ook wat we feitelijk constateren bij onze klanten, kunnen we stellen dat verzuim/arbeidsongeschiktheid van werknemers een hot-topic is en blijft. Denk daarin enkel aan de verplichting tot nemen van preventieve maatregelen en de re-integratieperikelen waar iedere werkgever mee te maken krijgt. Dit gecombineerd met de in onze ogen toenemende mate van uitval wegens psychisch verzuim (overspannenheid - burn-out - werkrelationale perikelen en ook de (ver)nieuw(d)e Arbowet is er ruim voldoende stof om een uiterst interessante Masterclass te geven!


Inhoud
In deze Masterclass gaan we uitvoerig stilstaan bij de verzuimsiuaties die heden ten dage veel voorkomen en proberen we aan de hand van partijkcasuïstiek vast te stelen hoe hier het beste (arbeidsrechtelijk) mee om te gaan.
Daarnaast staan we stil bij de conrete toepassing van de (ver)nieuw(d)e Arbowet, de verplichtingen die deze wet met zich meebrengt, maar ook de kansen en mogelijkheden die het werkgevers en werknemer biedt.
Ook staan we uitgebreid stil bij de praktische toepassing van de Wet Verbetering Poortwachter, de Werkwijzer Poortwachter (december 2018), Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar en beleidsregels beoordelingskader poortwachter binnen de arbeidsrelatie. Ook besteden we aandacht aan de privacy van en de verwerking van de persoonsgegevens van de zieke werknemer.
Tot slot gaan we stilstaan bij de arbeidsrechtelijke gevolgen bij stagnatie in het re-integratieproces, de mogelijkheden en onmogelijkheden van het tweede spoor en de beëindiging van het dienstverband.

Complexe materie vertaald naar de praktijk van hedendag.

Resultaat
Aan het einde van deze masterclass is het u duidelijk wat het arbeidsrechtelijk perspectief is daar waar het gaat om de arbeidsongeschikte werknemer en de verplichtingen die de Arbowet stelt. U bent in staat om naast het verzuimbegeleidingstraject oog en aandacht te hebben voor de arbeidsrechtelijke gevolgen van de keuzes die tijdens de re-integratie worden gemaakt. U bent in staat om de opgedane kennis direct in de praktijk toe te passen. U ontvangt de tips en tools die u daarbij en daarvoor in kunt zetten en het naslagwerk dat u daarvoor kunt gaan gebruiken.

Investering / Programma
Tijd
De masterclass duurt 4 uren en zal gehouden worden bij ons op kantoor in Villa Berfloborgh aan de Deldenerstraat 61 te Hengelo.

Aanvang: 09.00 uur
[inloop vanag 08.45 uur]
Einde: 13.00 uur

Kosten
EUR 225,- excl. BTW.

Bekijk het academy overzicht

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven.