Gratis ONLINE Kennissessie Actualiteiten!


donderdag, 17 juni 2021 - 09:30 uur

Foto bij Gratis ONLINE Kennissessie Actualiteiten!

Sinds maart 2020 leven en werken we in een 'andere' wereld. COVID-19 heeft gemaakt dat we ook op de (thuis)werkvloer een andere / nieuwe normaal hebben moeten creëren en dat heeft effect op de BV Nederland op veel verschillende onderdelen.

Graag praten we u bij over de meest recente ontwikkelingen, de aandachtspunten en de verwachtingen die er zijn. Een ochtendje actualiteit zoals u van Zuiver Arbeidrecht gewend bent, maar ook dit keer nog wel online!

Inhoud
In deze gratis ONLINE Kennissessie gaan we u bijpraten over het arbeidsrechtelijk kader behorende bij deze buitengewone (arbeidsmarkt)omstandigheden wat COVID-19 heeft veroorzaakt en anderzijds gaan we stil staan bij de ontwikkelingen, actualiteiten, de  belangrijke arbeidsrecht gerelateerde wetswijzigingen die zich in voorliggende  maanden hebben voorgedaan èn wat ons (mogelijk nog) te wachten staat.

We hebben onder meer aandacht voor:

  • Waar staan we arbeidsrechtelijk gezien nu ruim 1 jaar na maart 2020
  • NOW-regelingen, de ins and outs helder uiteengezet;
  • Thuiswerken, wat betekent dat arbeidsrechtelijk;
  • Exit-regelingen / Reorganisatie;
  • Verzuim en Verlof, waar zitten de aandachtspunten
  • Ontwikkelingen binnen Zuiver Arbeidsrecht


Resultaat
Aan het einde van deze online kennissessie heeft u de actualiteiten met betrekking tot onder meer COVID-19 op de werkvloer weer helder in kaart. Daarnaast heeft u de tips en tools om in uw Ondernemers- / HR praktijk de regels en mogelijkheden toe te passen. U bent in staat om met behulp van de opgedane kennis tijdig te signaleren en waar noodzakelijk uw HR beleid aan te passen en dus de kennis direct in de praktijk toe te passen.

Investering
Kosten
Geen deelname kosten

Tijd en Locatie
De kennissessie start om 09.30 uur, duurt ongeveer 1.5 uur en zal door middel van Teams online gegeven worden. Na aanmelden ontvangt u uiterlijk dinsdag 15 juni 2021 per email Teams-link.
(U dient dus te beschikken over een device met internetaansluiting.)

Bekijk het academy overzicht

Meldt u hier aan voor de Gratis ONLINE Kennissessie Actualiteiten!

donderdag, 17 juni 2021 - 09:30 uur
Inschijven kan tot donderdag, 17 juni 2021 - 11:00 uur.