Afbeelding wit over header

Bemiddeling


Zuiver Arbeidsrecht kent de klappen van de zweep daar waar het gaat om de bemiddeling bij arbeidsconflicten, verschillen van inzicht over het uitoefenen van de functie in kaart te brengen en dreiging tot escalatie weg te nemen.

Escalatie is het laatste wat we willen, nu de ervaring leert dat dit in de praktijk nagenoeg altijd de duurste oplossing / uitweg is. Bemiddeling (/ mediation) kan vaak uitkomst bieden. Helder en zuiver in kaart brengen waar de geschil- knelpunten zitten en waar partijen een (mogelijke) oplossing zien.

Zuiver Arbeidsrecht is in deze uw bemiddelaar en belangenbehartiger. Enerzijds is zij in staat u te begeleiden in het in kaart brengen van de geschil- knelpunten en mogelijke oplossing(en). Anderzijds is zij de adviseur die u onderbouwd kan adviseren welke weg u beste kunt bewandelen ten einde de beste oplossing te realiseren. Zuiver Arbeidsrecht staat u graag terzijde als uw belangenbehartiger, zowel bij de continuering van de arbeidsovereenkomst als bij de eventuele (voortijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Ons advies is om tijdig contact op te nemen. Liever te vroeg aan de bel getrokken, dan te concluderen dat er sprake is van escalatie. Immers escalatie betekent vaak: kostenverhogend!

Zuiver Arbeidsrecht is de specialist om u in deze (gedurende het gehele traject) bij te staan.