Update: betaald vaderschapsverlof


Foto bij Update: betaald vaderschapsverlof

Eén maand betaald vaderschapsverlof, een unieke ontwikkeling in de arbeidsvoorwaarden die is opgenomen in het onderhandelingsresultaat van de vakbonden voor de nieuwe cao van de ING. Het onderhandelingsresultaat moet nog worden goedgekeurd door de leden van de vakbonden, maar indien dit gebeurt, zal in de nieuwe cao van de ING concreet worden opgenomen dat vaders van een pasgeboren kind één maand betaald verlof krijgen om tijd door te brengen met hun pasgeboren kind. Naast dat vader dan de eerste maand na de geboorte betaald verlof krijgt, hebben de vaders dan ook de mogelijkheid om na die maand nog 3 maanden onbetaald verlof op te nemen (niet zijnde het wettelijk ouderschapsverlof).

Wetswijziging
De ING loopt op de eventueel aanstaande wetswijziging vooruit! Minister Asscher heeft eerder een wetsvoorstel gedaan, om het verlof voor vaders uit te bereiden van 2 dagen naar 5 dagen betaald (kraam/vaderschaps)verlof. De reden achter dit voorstel is dat het voor vaders geen financiële belemmering moet zijn om het verlof op te nemen. Het voorstel zal inhouden dat tijdens de eerste 2 dagen kraamverlof het loon wordt doorbetaald door de werkgever en de 3 dagen extra kraamverlof door het UWV worden uitgekeerd. De uitkering van het UWV zal gelijk zijn aan het loon dat de werknemer ontvangt van zijn werkgever. De vader van het kind zal hierdoor dus 5 dagen betaald kraamverlof kunnen ontvangen.

Echter, de Tweede Kamer heeft nog niet over dit voorstel gestemd. Het voorstel is van tafel gegaan door de verkiezingen en de daarna volgende formatie(perikelen). Een aantal weken geleden hadden partijen uit de Tweede Kamer nog gestemd voor een snellere behandeling van het voorstel over het kraamverlof. Even heeft het wetsvoorstel weer op de agenda gestaan, maar de vier onderhandelende partijen hebben het onderwerp toch weten te schrappen uit het debat. Zij willen hier pas over onderhandelen als er een nieuw kabinet gevormd is.

Meer bedrijven zijn voor langer vaderschapsverlof
Niet alleen de ING is sneller dan de Tweede Kamer. Ook bedrijven als Mastercard, &Samhoud en Yonego hebben een betere regeling getroffen voor de vaders met een pasgeboren kind. Ook in deze bedrijven krijgen de vaders langer betaald verlof dan de wettelijke geregelde 2 dagen kraamverlof.

Wettelijk vaderschaps- / kraamverlof
Daarbij is Nederland ‘ouderwets’ met twee dagen kraamverlof. In andere Europese landen, zoals Finland, Denemarken en België, krijgen vaders minstens twee weken vrij om van hun pasgeboren kind te genieten. Onlangs sprak hoogleraar Renske Keizer over dit onderwerp bij RTL Late Night en legt zij uit waarom betaald vaderschapsverlof een goed idee is en hoe het kan dat Nederland op dit gebied nog zo achterloopt ten opzichte van de rest van Europa.

Of de toch unieke cao-regeling inzake het betaald vaderschapsverlof van de ING navolging gaat krijgen, is afwachten. Eén ding is in ieder geval een feit, zelfs met het wetsvoorstel voor 5 dagen kraamverlof, zal Nederland nog achterlopen op de andere Europese landen.


 

Bekijk het nieuwsoverzicht