Zuiver en transparant
Afbeelding wit over header

Belangenbehartiging


Foto bij Belangenbehartiging

Zuiver Arbeidsrecht is uw adviseur, maar tevens uw specialist in het behartigen van uw belangen.

Naast de arbeidsjuridische aspecten bij de aanname van personeel, wordt u als ondernemer ook geconfronteerd met het arbeidsrecht gedurende het dienstverband en bij het (be)eindigen van de arbeidsovereenkomst. Evenzo geldt dit voor u als werknemer op het moment dat er in uw arbeidsrelatie onduidelijkheden ontstaan over uw rechten of plichten, dan wel op het moment dat u in conflict raakt met uw werkgever.

In meer of mindere mate is arbeidsjuridisch advies gewenst en in sommige gevallen is het wenselijk en verstandig dat uw belangen behartigd (gaan) worden.
Ook dan is Zuiver Arbeidsrecht uw partner.

Denkt u in deze onder andere aan:

  • Belangenbehartiging bij arbeidsconflicten;

  • Belangenbehartiging bij loonvordering/conflict;

  • Belangenbehartiging bij ontslagprocedures:
  • Belangenbehartiging bij bestuursrechtelijk procedures (bezwaar UWV en beroep Rechtbank).


De jarenlange praktijk- en proceservaring van Zuiver Arbeidsrecht in een verscheidenheid aan branches, maakt dat wij u bijstaan op een kundige, praktijkgerichte en zuivere wijze. 

Neemt u tijdig contact met ons op, zodat op de juiste momenten die stappen gezet en beslissingen genomen kunnen worden die in uw zaak van belang zijn.

Zuiver Arbeidsrecht staat u graag terzijde.