Afbeelding wit over header

Disclaimer


Disclaimer voor http://www.zuiverarbeidsrecht.nl/

Zuiver Arbeidsrecht (Kamer van Koophandel: 51883791), verleent u hierbij toegang tot http://www.zuiverarbeidsrecht.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Zuiver Arbeidsrecht behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Zuiver Arbeidsrecht spant zich in om de inhoud van http://www.zuiverarbeidsrecht.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op http://www.zuiverarbeidsrecht.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Zuiver Arbeidsrecht.

In het bijzonder zijn alle prijzen op http://www.zuiverarbeidsrecht.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op http://www.zuiverarbeidsrecht.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Zuiver Arbeidsrecht nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze site, haar inhoud en de materialen liggen bij Zuiver Arbeidsrecht.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze inhoud en /of materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Zuiver Arbeidsrecht, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd.