Verzuim: Richtlijn Kanker & Werk


Foto bij Verzuim: Richtlijn Kanker & Werk

De praktijk van hedendag laat zien dat verzuim door de ziekte kanker tot vele vragen, onzekerheden en onduidelijkheden leidt. Het artikel dat ik las op RTL Nieuws over Vincent de Jong die na de diagnose darmkanker vrij snel weer aan het werk ging was voor mij de aanleiding om deze nieuwsupdate te schrijven.

Op de website van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde is te lezen dat onvoldoende kennis bij medici  -ook bij bedrijfsartsen-, werkgevers/leidinggevenden en werknemers regel­matig leidt tot onjuiste keuzes bij of verkeerde beeldvorming over mogelijkheden voor werk, werkhervat­ting en duurzame inzetbaarheid. Daarom blijft de arbeidsparticipatie van mensen die voor kanker worden of zijn behandeld achter bij de mogelijkheden die zij hebben, en gaat er onnodig veel menselijk kapitaal verloren.

De NVAB heeft daarom een Richtlijn Kanker en Werk opgesteld en openbaar gepubliceerd. Deze richtlijn is ontwikkeld voor bedrijfsartsen met als doel behoud van en terugkeer naar werk door mensen met kanker. Het leek ons goed deze informatie met u te delen zodat u - als werkgever, werknemer of HR functionaris - meer achtergrond informatie heeft en daarmee, dan wel daardoor beter of wellicht anders kunt of zult handelen.

Bij aanvullende vragen zijn wij uiteraard beschikbaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht