Update WML (ook bij overuren!)


Foto bij Update WML (ook bij overuren!)

In het kort een update over het wettelijk minimumloon.

Vanaf 1 juli 2017 hebben alle werknemers vanaf 22 jaar recht op het wettelijk minimumloon.

Per 1 januari 2018 stijgen de brutobedragen van het wettelijk minimumloon.
Bij een volledig dienstverband geldt voor de werknemer van 22 jaar en ouder een minimum beloning van:

  • € 1.578,00 per maand;
  • € 364,15 per week;
  • € 72,83 per dag.

Daarnaast is in de Wet minimumloon en mimimumvakantiebijslag gewijzigd dat per 1 januari 2018 de werkgever ook het minimumloon moet betalen over de uren die de werknemer meer werkt, de zogenoemde meeruren of overuren. Het gaat dan om de uren die de betreffende werknemer meer werkt dan in de arbeidsovereenkomst is bepaald. Of als de werknemer meer uren werkt dan de werkweek telt in de betreffende branche of organisatie. Over deze uren heeft de werknemer vanaf 1 januari 2018 ook recht op het wettelijk minimumloon.

De bovengenoemde extra uren kunnen ook worden gecompenseerd in betaalde vrije tijd als dit in de cao staat en deze compensatie schriftelijk is afgesproken met de werknemer. Nu het tijdspad tot 1 januari 2018 erg kort is en om toch voldoende tijd te bieden aan sociale partners om deze mogelijkheid in de cao op te nemen, is tot
31 december 2018 schriftelijke overeenstemming met de werknemer voldoende. Indien er wordt gecompenseerd in betaalde vrije tijd dan moeten deze (meer-/over)uren uiterlijk voor 1 juli van het daaropvolgende kalenderjaar door de werknemer opgenomen worden of aan de werknemer (alsnog) worden uitbetaald. Als de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd moet de werkgever de uren die nog niet zijn gecompenseerd aan de werknemer (bij de eindafrekening) uitbetalen.

De Rijskoverheid heeft verschillende Factsheets opgemaakt over dit onderwerp, deze vindt u hier.

Mocht u aanvullende vragen hebben, dan zijn wij uiteraard voor u beschik- en bereikbaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht