Wijziging meerlingenverlof per 1 april 2018


Foto bij Wijziging meerlingenverlof per 1 april 2018

Op 27 juni jl. schreven wij een nieuwsupdate inzake de Nota van wijziging voor het meerlingenverlof, het verlof dat per 1 april 2016 in de wet arbeid zorg is opgenomen.

Inmiddels kunnen we laten weten dat de Wet van 29 november 2017 tot wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de zogenoemde Verzamelwet SZW 2018, in combinatie met het Besluit van 6 december 2017 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet SZW 2018, maken dat met ingang van 1 april 2018 de Wet arbeid en zorg daadwerkelijk wijzigt met betrekking tot het meerlingenverlof zoals dit ook was aangekondigd en waar wij reeds over schreven in onze eerdere nieuwsupdate.

Naar verluidt is het voor het UWV mogelijk om de aanpassingen in het meerlingenverlof vanaf 1 april 2018 uit te voeren. Alle zwangere werkneemsters die op 1 april 2018 zwangerschap- of bevallingsverlof hebben in verband met een meerling profiteren daarom van de uitbreiding van het meerlingenverlof.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan zijn wij uiteraard bereikbaar.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht