SER: wijzig ouderschapsverlof!


Foto bij SER: wijzig ouderschapsverlof!

Verschillende media (Telegraaf: 'SER pleit voor één verlofregeling na geboorte' en RTL Nieuws: 'Betaald ouderschapsverlof van 6 weken voor mama's én papa's') komen op vrijdag 16 februari 2018 met het bericht dat de Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert om verschillende verlofsoorten te wijzigen, c.q. samen te voegen zodat het ouderschapsverlof voor zowel de vader als de moeder wijzigt in 6 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kindje.

De SER adviseert om verlof in het eerste jaar na de geboorte van een kind te optimaliseren. Het kabinet heeft een stap gezet met het voorstel om het betaalde partner(/kraam)verlof na geboorte te verlengen naar zes weken. Volgens de SER zijn echter nog andere stappen nodig om te komen tot een optimaal design van de verlofregelingen. Deze stappen zijn: vereenvoudiging van de regels, andere financiering en wettelijke betaling van het ouderschapsverlof.

De SER heeft een adviesbrief geschreven aan minister Koolmees die wij uiteraard graag met u delen: 'Optimalisering verlof na geboorte kind'.

De NOS laat in een nieuwsbericht weten dat mininster Koolmees heel binnenkort met een ander ouderschapsvoorstel. Minister Koolmees wil niet zover gaan als de SER en werkt aan een plan voor betaald verlof voor de partner van de moeder.

Op het moment dat er nadere ontwikkelingen zijn op dit gebied, informeren wij u uiteraard nader.
Heeft u vragen over de huidige verlofregelingen (bijvoorbeeld vanuit de Wet arbeid en zorg) neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht