WIEG: Internetconsultatie


Foto bij WIEG: Internetconsultatie

Woensdag 21 februari 2018 presenteerde minister Koolmees op de negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam zijn Wet(svoorstel)Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG).Het wetsvoorstel van minister Koolmees moet er voor zorgen dat meer en langer geboorteverlof voor partners normaal wordt. Onder het huidige recht hebben de partners recht op twee dagen betaald geboorteverlof en daarna kunnen ze aansluitend drie dagen (vaak onbetaald) ouderschapsverlof opnemen.

Uit WIEG maken we op dat de minister voorstelt om het partnerverlof uit te breiden naar 5 dagen door de werkgever te betalen (100%) verlof en waar gewenst aanvullend 5 weken door het UWV betaald verlof à 70% van het (max) dagloon. Deze 5 weken verlof mogen opgenomen worden in de eerste 6 maanden na de geboorte van het kindje. 
Deze verlofmogelijkheid wijkt af van het op 16 februari jl. door de SER uitgebracht advies om verschillende verlofsoorten te wijzigen, c.q. samen te voegen zodat het ouderschapsverlof voor zowel de vader als de moeder wijzigt in 6 weken betaald verlof in het eerste levensjaar van het kindje.

Minister Koolmees heeft de ministerraad geïnformeerd dat hij zijn Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ter consultatie voorlegt. Deze internetconsultatie maakt het mogelijk om te reageren en daarmee uw mening/standpunt kenbaar te maken. Wilt u gebruikmaken van deze mogelijkheid, dan kan dat tot 19 maart aanstaande.

Heeft u aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Graag adviseren wij u nader!

 

Bekijk het nieuwsoverzicht