Fysiek incident: Ontslag op staande voet houdt geen stand!


Foto bij Fysiek incident: Ontslag op staande voet houdt geen stand!

Werkgever: neem de signalen van een werknemer die aangeeft dat er sprake is van pesterijen serieus, kom adequaat in actie en laat het niet sudderen!
In de onderstaande situatie bleek dat de betreffende werkgever met signalen niets had gedaan. Hij heeft geen actie ondernomen naar aanleiding van de eerdere meldingen van de werknemer van ‘pesterijen’ en heeft daarmee de kans laten bestaan dat het een keer tot een fysieke uitbarsting zou komen bij de werknemer.

Wat was er aan de hand.
Werknemer, werkzaam in de functie van productie medewerker, is sinds 2011 in dienst van werkgever. Tijdens het werk, op 30 november 2017, heeft er een fysiek incident plaatsgevonden tussen de werknemer en een collega. De betreffende collega bekritiseerde het werk van werknemer, waarop werknemer zijn collega heeft (naar verklaring van werknemer heeft hij de collega bij zijn jas) vastgegrepen.

Bij brief en per e-mailbericht van 1 december 2017 is de werknemer door werkgever op staande voet ontslagen. In de brief is over de gronden van het ontslag het volgende vermeld:

“(…) Op donderdag 30 november 2017 heeft u een collega, eerst uitgescholden en vervolgens aangevallen omdat u het niet eens was met de omstandigheid dat u door uw collega werd aangesproken op uw functioneren. U heeft uw collega niet alleen een kratje naar zijn hoofd gegooid maar bent hem vervolgens naar zijn nek gevlogen en heeft hem hardhandig aangepakt. Daarbij zei u dat u hem “zou pakken en op zijn bek zou rammen”. De heer X moest uw collega ontzetten. (…)”

Oordeel kantonrechter
Vooropgesteld wordt dat het gedrag zoals werknemer dat aan de dag heeft gelegd, door een werkgever niet hoeft te worden getolereerd. Het spreekt voor zich dat een werknemer zich moet onthouden van fysieke aanvaringen op de werkvloer. De vraag is echter of in dit geval, onder de omstandigheden als geschetst, het gegeven ontslag op staande voet gerechtvaardigd is.

De kantonrechter weegt in zijn oordeel mee dat werknemer eerder al bij leidinggevenden had gemeld problemen te ondervinden van het gedrag van de betreffende collega. Verder betreft het hier jonge mannen, die werken als productiemedewerker (laag geschoold werk) en waarvan gesteld noch gebleken is dat zij fysiek voor elkaar onder deden. Werkgever heeft geen actie ondernomen naar aanleiding van de meldingen van werknemer en heeft daarmee de kans laten bestaan dat het een keer bij hem tot een fysieke uitbarsting zou komen. De kantonrechter stelt uitdrukkelijk dat dit niet maakt dat het gedrag van werknemer aanvaardbaar is, maar weegt wel mee bij het oordeel of er een dringende reden is die een ontslag op staande voet rechtvaardigt. Daarnaast acht de kantonrechter het van belang dat werknemer direct zijn excuses heeft gemaakt en dat zijn dienstverband tot heden geen enkele onregelmatigheid kent

De kantonrechter beslist tot vernietiging van het ontslag op staande voet. Daarnaast wijst hij ook het verzoek van de werkgever om de arbeidsovereenkomst alsnog te ontbinden af!
De werknemer verdient een tweede kans en om die reden wijst de kantonrechter het verzoek tot wedertewerkstelling – dat werknemer had gedaan - toe.

Conclusie
We sluiten af, waar we mee begonnen:
Werkgever, neem de signalen die je van werknemer(s) ontvangt inzake pesterijen serieus. Laat het niet broeien en sudderen, maar treedt adequaat op.

Daarnaast kan gedacht worden aan een protocol ongewenste initimeiten/pesterijen waarin vastgelegd wordt hoe binnen de organisatie gehandeld wordt als er sprake is van ongewenst gedrag. Mocht u nadere informatie wensen, uiteraard adviseren wij u graag verder!
 

Bekijk het nieuwsoverzicht