Privacy in de arbeidsrelatie


Foto bij Privacy in de arbeidsrelatie

Dinsdag 24 april jl. stond de Masterclass Privacy in de arbeidsrelatie op de agenda van de Zuiver Arbeidsrecht Academy. De deelnemers lieten weten dat er toch nog vrij veel vragen zijn over hoe nu om te gaan met de AVG in de relatie werkgever-werknemer. In 4 uur tijd (en een half uur....we hadden ook zoveel te bespreken) hebben we op een praktische en interactieve wijze de AVG over de arbeidsrelatie gelegd.

Gezamenlijk hebben we (gelukkig) geconstateerd dat de privacy van de werknemers goed in acht wordt genomen, doch dat de verankering van de privacy rechten en de verplichtingen die als gevolg van de AVG gelden voor werkgever, nog niet altijd voldoende zijn doorgevoerd. Er is nog werk aan de winkel, maar dat hoeft geen probleem te zijn nu de intentie om conform AVG te werken er wel degelijk is.

Wat mij opviel tijdens deze Masterclass, maar ook in de gesprekken die ik heb gehad met een verschillende HR professionals is dat de reglementen die binnen de organisaties worden gebruikt in de afgelopen jaren (!) eigenlijk niet zijn aangepast. Terwijl juist ook in deze reglementen, denk aan het verzuimprotocol, een email- en internetprotocol, het social media protocol en bijvoorbeeld in algemene zin het personeelshandboek / -reglement, de privacyrechten van de werknemer een belangrijke rol spelen. Dat speelde ze al, maar onder de AVG gaan de rechten van de werknemer daar waar het ziet op de privacy naar verwachting een nog grotere rol spelen.

Mijn advies aan u: neem een moment de tijd en houd uw reglementen enerzijds tegen het licht van de praktijk, met andere woorden klopt hetgeen in het reglement staat beschreven nog wel met de werkwijze zoals deze geldt binnen uw organisatie? Anderzijds, laat het 'licht van de AVG' schijnen over de verschillende reglementen en zorg voor de juiste aanpassingen en (naar verwachting noodzakelijke) aanvullingen. Denk daarbij aan de explciete vermelding van de privacyrechten van de werknemer en op welke wijze er controle uitgeoefend kan worden door de werkgever. Algemene bedrijfsregels, vastgelegd in reglementen en/of protocollen geven duidelijkheid en transparantie aan het personeel, maar zorgen er ook voor dat je als werkgever adequaat kan oprtreden, ook als dat wellicht betekent dat de privacy van werknemer geschonden moet worden.

Mocht u vragen hebben, of uw protocollen en/of reglementen willen laten controleren? Graag adviseren wij u nader.

Daarnaast is het natuurlijk een optie om uw kennis te vergroten door deel te nemen aan de Masterclass Privacy in de arbeidsrelatie van vrijdag 1 juni aanstaande.
Aanmelden kan vanaf heden!

Bekijk het nieuwsoverzicht