Stoptober is begonnen!


Foto bij Stoptober is begonnen!

De maand oktober is begonnen en daarmee ook ‘Stoptober’.

‘Stoptober’ is een initiatief van KWF Kankerbestrijding, Hartstichting, Longfonds, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Trimbos-Instituut en GGD GHOR Nederland. Gedurende 28 dagen wordt een poging gedaan om te stoppen met roken. Dit aantal blijkt net genoeg om te ervaren wat de positieve gevolgen zijn van stoppen met roken en de meeste ontwenningsverschijnselen zijn dan achter de rug. Niet alleen de ‘gewone’ Nederlanders doen mee aan Stoptober, ook bekende Nederlands proberen ieder jaar in oktober te stoppen met roken. Dit jaar doen o.a. Katja Schuurman, Jan Slagter en Kees van der Spek mee met een poging om te stoppen.

In 2017 rookte 19% van de mannen en 14,4% van de vrouwen in Nederland dagelijks een sigaret. Dit komt ook terug op de werkvloer. Ongeveer een kwart van de werknemers rookt en neemt daarvoor (meerdere) rookpauzes op het werk.

Volgens Loket Gezond Leven, onderdeel van het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is een werknemer die dagelijks vier rookpauzes van tien minuten neemt buiten de vastgelegde pauzes op jaarbasis ongeveer 150 uur aan het roken. Rokers zijn vaker ziek dan niet-rokers. Zware rokers hebben een ziekteverzuimpercentage van 5,8% ten opzichte van een percentage van 3,4% voor ex-rokers en 2,4% bij niet-rokers, blijkt uit cijfers van het CBS. De kosten van dit verzuim zijn voor rekening van de werkgever. De rookpauzes alleen leveren al een verlies van €4.665 per jaar per rokende werknemer op. Deze en overige kosten die roken met zich meebrengen kunt u terugvinden op de website van Trimbos.

Voor roken op het werk gelden strenge regels. In de Arbowet staat dat de werkgever moet voorkomen dat een werknemer blootgesteld wordt aan de kankerverwekkende stof die in tabaksrook zit. Werkruimtes, kantines, leaseauto’s en vrachtwagens moeten rookvrij zijn. De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit voert controles uit, waarbij ze hoge boetes kunnen opleggen indien de werkgever deze regels niet naleeft binnen zijn onderneming.

Wat levert een actief rookbeleid op voor u als werkgever?

  • Een actief anti-rookbeleid levert een besparing van kosten op doordat rookverzuim afneemt en er een hogere productiviteit op de werkvloer plaatsvindt;
  • Het verbetert de sfeer op de werkvloer tussen rokers en niet-rokers, doordat duidelijke regels omtrent pauzes worden gehanteerd.
  • U verhoogt hiermee de kwaliteit van leven van werknemers, waardoor u langer gebruik kunt maken van uw werknemers;
  • Met een actief rookbeleid wordt roken op het werk niet meer als normaal gezien.


Opstellen anti-rookbeleid
Allereerst is het van belang dat u in kaart brengt hoeveel rokers u in dienst heeft en of er behoefte is aan stop-ondersteuning. Geef daarbij duidelijk aan dat u een anti-rookbeleid gaat instellen. U kunt informatiebijeenkomsten organiseren voor uw werknemers over de risico’s van roken. Het anti-rookbeleid moet in de gehele organisatie bekend zijn en actief worden nageleefd.
Om een anti-rookbeleid op te stellen, kunt u gebruik maken van begeleidingsvormen en wetgeving (oa Tabaks- en rookwarenwet) op het gebied van roken, raadplegen. 
Ten slotte kunt u uw bedrijf aansluiten bij regionale of landelijke campagnes, zoals Stoptober.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen, dan horen wij het graag.
                                                         

Bekijk het nieuwsoverzicht