WIEG door de Tweede Kamer


Foto bij WIEG door de Tweede Kamer

Op 21 februari 2018 presenteerde minister Koolmees zijn wetsvoorstel WIEG op de negenmaandenbeurs in de RAI in Amsterdam.
Dit wetsvoorstel, Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG), moet ervoor zorgen dat partners meer en langer geboorteverlof kunnen opnemen. Op 2 oktober heeft de Tweede Kamer voor dit wetsvoorstel gestemd.

Op basis van de huidige Wet Arbeid en Zorg heeft de partner recht op twee dagen betaald verlof. Daarna kan de partner aansluitend drie dagen (vaak onbetaald) ouderschapsverlof opnemen. In het wetsvoorstel van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt het verlof voor de partner verder uitgebreid. De partner kan met dit wetsvoorstel vijf dagen betaald verlof (100%) opnemen, betaald door de werkgever. Daarnaast kan de partner 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen, betaald door het UWV à 70% van het (maximale) dagloon. Deze 5 weken mogen worden opgenomen binnen een half jaar na de geboorte van het kind.

Het wetsvoorstel wordt nu aan de Eerste Kamer voorgelegd. De Eerste Kamer kan geen wijzigingen meer aanbrengen in het wetsvoorstel, zij kan het alleen aannemen of verwerpen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen ondertekenen de Koning en de verantwoordelijke minister, minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de wettekst. Na publicatie in het Staatsblad kan de wet in werking treden.

De verwachte inwerkingtredingsdatum van het wetsvoorstel WIEG is 1 januari 2019 waarbij partners vanaf 1 juli 2020 gebruik kunnen maken van het aanvullende geboorteverlof.

Heeft u aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Graag adviseren wij u nader!

Bekijk het nieuwsoverzicht