WAB: wat is uw mening?


Foto bij WAB: wat is uw mening?

Wet arbeidsmarkt in balans: internetconsultatie lagere regelgeving

Na de internetconsultatie van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), volgt nu een internetconsultatie over de lagere regelgeving die bij dit wetsvoorstel hoort. Het gaat om verschillende regelingen op het terrein van het arbeidsrecht en de Werkloosheidswet (WW)

Het betreft de volgende onderwerpen en lagere regelgeving:

 • Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijf moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. In het conceptbesluit die op internetconsultatie is geplaatst zijn de voorwaarden opgenomen waaronder de werkgever voor deze betaalde transitievergoedingen wordt gecompenseerd.
  Uw mening/standpunt: Compensatie transitievergoeding
 • Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding (ontslagvergoeding), ook tijdens de proeftijd. Door deze maatregel dient ook een loon per maand berekend te kunnen worden als er geen volledige maand is gewerkt. Het Besluit loonbegrip wordt aangevuld met een regeling voor arbeidsovereenkomsten die korter dan een maand duren.
  Uw mening/standpunt: Besluit loonbegrip 
 • Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk door de werkgever wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag. 
  Uw mening/standpunt: Ontwerpbesluit oproepkrachten 
 • De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een vaste baan aanbieden in plaats van een tijdelijk contract. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is. In het conceptbesluit worden drie onderwerpen geregeld in verband met deze maatregel. Ten eerste wordt het vaste verschil tussen de hoge en lage WW-premie vastgesteld op vijf procentpunten. Ten tweede worden vier situaties vastgelegd waarin de werkgever met terugwerkende kracht de hoge premie dient af te dragen. En ten derde worden in verband met de opheffing van de sectorfondsen enkele lasten overgeheveld naar andere fondsen.
  Uw mening/standpunt: Wijziging van het Besluit Wfsv  
 • Tevens moet in verband met de premiedifferentiatie in de WW een regeling aangepast worden. Ten eerste vervallen enkele bepalingen in verband met de afschaffing van de sectorfondsen. Ten tweede wordt het overgangsrecht omtrent de sectoraansluiting van uitzendbedrijven afgeschaft en worden nieuwe regels gesteld ten aanzien van de sectoraansluiting van payrollbedrijven.
  Uw mening/standpunt: Wijziging van de Regeling Wfsv

Daarnaast is er ook een internetconsultatie geplaatst over een conceptbesluit die niet terugkomt in de WAB. In dit conceptbesluit worden de mogelijkheden om scholingskosten voor de werknemer in mindering te brengen op de transitievergoeding verruimd. Dit houdt in dat werkgever voortaan niet alleen de inzetbaarheidskosten die gericht zijn op een andere functie bij een andere werkgever, maar ook mogen de inzetbaarheidskosten binnen de eigen onderneming in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

De internetconsultatie maakt het mogelijk om uw stem te laten horen en daarmee uw mening/standpunt kenbaar te maken.
Wilt u gebruik maken van deze mogelijkheid, dan kan dat tot 10 december aanstaande.

Heeft u aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.
Graag adviseren wij u nader!

Bekijk het nieuwsoverzicht