Evaluatie WWZ en de Wab


Foto bij Evaluatie WWZ en de Wab

Op 23 januari jl. heeft minister Koolmees de Tweede Kamer de zesde halfjaarlijkse rapportage Wwz (werking van de Wet werk en zekerheid) gestuurd.

In deze rapportage maakt de minister in de inleiding een koppeling met de nu voorliggende Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en besteedt hij inhoudelijk aandacht aan (de stand van zaken met betrekking tot) flexibele arbeid, het ontslagrecht en de Werkloosheidswet (WW). 

Met betrekking tot de Wab schrijft Koolmees dat de voorstellen in deze wet zijn ingegeven door signalen uit de samenleving en geconstateerde onwenselijke effecten van de huidige wetgeving. Daarnaast geeft hij aan dat naar voren komt dat het met de WWZ ingevoerde systeem er nog niet voldoende in slaagt om werkgevers en werkenden te ondersteunen bij het aangaan van een arbeidsrelatie die past bij hun behoeften en bij de aard van het werk. Door de kosten en risico’s die verbonden zijn aan het vaste contract zijn werkgevers nu vaak terughoudend om werknemers in vaste dienst te nemen.

Vandaag 31 januari 2019 staat de behandeling van de Wab op de agenda van het plenair debat van de Tweede Kamer. Uiteraard zijn wij met u erg benieuwd naar de uitkomst en of en zo ja welke wijzigingen van het arbeidsrecht er al dan niet gaan komen.
We houden het scherp voor u in de gaten en gaan in de aanstaande (gratis) Kennissesie Acutualiteiten en Jurisprudentie uiteraard nader bij dit wetsvoorstel stil staan.
Meer uitgebreid besteden we aandacht aan de Wet Arbeidsmarkt in balans tijdens de geplande Masterclass Wet(-voorstel) Arbeidsmarkt in balans (WAB). Mocht u interesse hebben in de Kennissessie en/of de Masterclass, inschrijven kan nu via de site.

Zoals gezegd; we houden de ontwikkelingen sterk in de gaten en informeren u op het moment dat er nieuws te melden is.
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact met ons op, we informeren graag!

 

 

Bekijk het nieuwsoverzicht