Zuiver Arbeidsrecht en het HR Event "Performancemanagement"


Foto bij Zuiver Arbeidsrecht en het HR Event "Performancemanagement"

Op dinsdag 29 januari aanstaande wordt het HR Event “Perfomancemanagement” gehouden bij Saxion Hogeschool te Enschede. 
 

"Voor het vierde opeenvolgende jaar organiseert NVP Overijssel samen met alumnivereniging NADA en de Academie Mens en Arbeid (AMA) van Saxion een interessant HR Event. Dit jaar staat ‘Performance management' als thema centraal."

Zuiver Arbeidsrecht is gevraagd om bij dit event aanwezig te zijn. Nu één van de speerpunten van Zuiver Arbeidsrecht het delen van kennis is en gelet op de inhoud van dit HR Event hebben wij graag en met enthousiasme te kennen gegeven aanwezig te zijn.
 

Wist u dat Zuiver Arbeidsrecht door haar praktische benadering van het arbeidsrecht de ideale sparringpartner is voor de HR-functionaris.  HR afdelingen van verschillende middel tot grote bedrijven in de regio maken inmiddels gebruik van deze unieke service.
 

Herkent u de situatie dat u in een werknemersdossier keuzes moet maken, c.q. een bepaalde weg dient te bewandelen, maar dat u twijfelt? Wat is nu verstandig, “rechtsaf” of juist “linksaf”? Is mijn zienswijze ook arbeidsrechtelijk de juiste? Wat is het nu dat ik concreet dien vast te leggen? Zie ik nog wat over het hoofd en is mijn dossier wel correct opgebouwd?
 

Dit zijn dè momenten om contact op te nemen met Zuiver Arbeidsrecht en het dossier inhoudelijk voor te leggen. Sparren met een specialist om vervolgens zelfstandig het dossier verder op te pakken. (Indien gewenst kan uiteraard het dossier voor verdere behandeling aan Zuiver Arbeidsrecht worden overgedragen.)
 

Graag maken wij met u kennis. Komt u ook naar het HR Event, dan is ons verzoek aan u: bezoek onze stand!
Wellicht dat wij ook voor u en uw organisatie van nadere toegevoegde waarde kunnen zijn.
 

Mocht u niet naar het HR Event (kunnen) komen, dan maken wij graag met u een vrijblijvende persoonlijke kennismakingsafspraak.  Neemt u gerust contact met ons op en we plannen een afspraak.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht