Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend


Foto bij Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

Subsidieregeling eerlijk, gezond en veilig werk geopend

Op 7 juni jl. is de subsidieregeling Eerlijk, Gezond en Veilig werk van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Staatscourant gepubliceerd. Het ministerie wil met deze subsidieregeling projecten financieel ondersteunen die bijdragen aan eerlijk, gezond of veilig werk in branches en bedrijven.

Het ministerie stelt zich op het standpunt dat het bewust aan de slag gaan met de thema’s eerlijk, gezond en veilig werk van groot belang is voor het vinden, binden en boeien van goed personeel in een krappe arbeidsmarkt. Werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties kunnen subsidie aanvragen voor projecten met als doel het vergroten van kennis of bewustwording over eerlijk, gezond of veilig werk. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan communicatie- of voorlichtingsactiviteiten of trainingen aan groepen.

Er is een subsidiebudget beschikbaar van € 600.000,-. Er kan een subsidie worden verleend met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per plan. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen om subsidie bestaat slechts gedurende het door de minister vastgestelde aanvraagtijdvak, namelijk tussen 17 juni 2019 en 31 juli 2019.

Voor meer informatie over (onder meer) deze subsidieregeling vindt u op deze speciale website (https://www.uitvoeringvanbeleidszw.nl/)  van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bekijk het nieuwsoverzicht