“In wat voor land willen wij werken?”


Foto bij “In wat voor land willen wij werken?”

“In wat voor land willen wij werken?”

Commissie Regulering van Werk
Eind november 2018 is onder leiding van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Commissie Regulering van Werk ingesteld. Op 20 juni jl. heeft de Commissie Regulering van Werk haar discussienota “In wat voor land willen wij werken?” gepresenteerd.

Blijkens de introductie van de discussienota  heeft de Commissie de afgelopen maanden haar oor te luisteren gelegd bij meer dan honderd personen uit kringen van werknemers, ondernemers, werkgevers, zzp’ers, mkb’ers, wetenschappers en vertegenwoordigers uit de officiële en uit de minder officiële polder. Steeds was onze vraag: waar gaat het goed en waar zitten de knelpunten?

De bevindingen, de antwoorden op de gestelde vragen kunt u nu teruglezen in de discussienota. Voorts leest u in de nota dat uw hulp gevraagd wordt. De commissie geeft aan dat zij de wijsheid niet in pacht heeft en verzoekt daarom om inbreng vanuit de samenleving, dit ook omdat zij de opdracht hebben meegekregen te zoeken naar een breed draagvlak voor het de komende jaren te voeren beleid

U wordt expliciet verzocht mee te discussiëren, hetgeen kan via www.reguleringvanwerk.nl.

Wetboek van Werk 2025
Een expert-groep van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland en Vereniging van Arbeidsrecht (VAAN-VvA) heeft  op 20 juni jl. het Wetboek van Werk 2025 neergelegd.

Een nieuw ‘Wetboek van Werk’ met daarin een sociaal vangnet dat los staat van de contractvorm, een ruimere WW en een breed geldende ontslagtoets achteraf door een gespecialiseerde arbeidsrechter, moet de Nederlandse arbeidsmarkt vlot trekken. Het door de experts voorgestelde stelsel gaat uit van een forse vereenvoudiging. In dat nieuwe stelsel loopt de werkgever financieel minder risico, maar daar staat tegenover dat werknemers – werkers genoemd in het plan – in alle gevallen een beroep kunnen doen op een steviger vangnet.

De expertgroep en de Commissie Borstlap delen de mening dat het noodzakelijk is de Nederlandse arbeidsmarkt op een andere wijze te reguleren. Wat dit uiteindelijk gaat betekenen voor de arbeidsrechtpraktijk is nog afwachten, dat er beweging is en dat er uiterst kritische vragen worden gesteld bij de huidige inrichting van ons arbeidsrecht dat mag duidelijk zijn.

Op 9 juli 2019 geven wij de Masterclass Wet Arbeidsmarkt in balans (deze zal ook in het najaar 2019 worden aangeboden) en gaan wij uiteraard stilstaan bij de inhoud van de WAB, maar gaan we ook aandacht besteden aan de andere 'geluiden' die we horen in arbeidsrechtland. Zowel de discussienota als het Wetboek van Werk 2025 gaan we dan met u bespreken. Wilt u deelnemer? Inschrijven kan eenvoudig via deze website.

Wij houden u uiteraard op de hoogte en komen op dit onderwerp terug in onze kennissessie van september aanstaande.

Bekijk het nieuwsoverzicht