Update Uitvoeringsregels UWV


Foto bij Update Uitvoeringsregels UWV

Het UWV heeft de nieuwste versie van de Uitvoeringsregels voor ontslag gepubliceerd.
Het gaat in deze om de ‘Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen’ en ‘Uitvoeringsregels Ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid’

Deze uitvoeringsregels van het het UWV geven de werkgever inzicht in welke wet- en regelgeving relevant is als hij de arbeidsovereenkomst van een werknemer wil opzeggen vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid of indien bedrijfseconomische redenen maken dat er een einde aan de arbeidsrelatie moet komen. Ook laat het UWV met deze regels (en bijbehorende documenten) zien welke onderbouwing noodzakelijk is en welke documenten in dat kader door de werkgever bijgevoegd dienen te worden om uiteindelijk van het UWV de gevraagde ontslagvergunning te verkrijgen.

Werkgevend Nederland kan dus haar voordeel doen met deze uitvoeringsregels!
Uiteraard kunnen wij u van nader advies voorzien, dan wel u begeleiden in een eventueel ontslagvergunningstraject. Graag adviseren wij u daarin nader. 
 

Bekijk het nieuwsoverzicht