Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top


Foto bij Vrouwenquotum: meer vrouwen aan de top

Het vrouwenquotum speelt al jaren een rol.
In 2013 werd door het kabinet vastgelegd dat minimaal 30% van de raden van bestuur en de raden van commissarissen uit vrouwen moest bestaan. Tot nu toe waren er nog steeds geen grote veranderingen opgetreden, waardoor de Sociaal Economische Raad (SER) werd gevraagd hierover een advies uit te brengen.

De SER adviseert strengere maatregelen, onder andere:
Beursgenoteerde bedrijven en raden van commissarissen, die niet uit 30% vrouw bestaan, mogen geen man meer benoemen, totdat zij genoeg vrouwelijke commissarissen hebben.

De SER spreekt volgens het rapport ‘Diversiteit in de top’ van een ‘ingroei quotum’. Volgens dit ingroei quotum zou er in 2020 door bedrijven de 20% moeten worden behaald, met direct sancties voor bedrijven die dit percentage niet behalen. Via een jaarlijkse verhoging zal in 2025 de 30% moeten worden bereikt. Wijzen bedrijven bij benoeming toch een man aan, dan moet deze benoeming nietig worden verklaard, net zo lang tot het quotum is behaald.

Het verplichte vrouwenquotum moet zorgen voor meer vrouwen in de top. Om dit te verwezenlijken, stelt de SER in haar rapport dat er onder andere een langer vaderschapsverlof moet komen, goede en toegankelijke kinderopvang en dat het salaris tussen mannen en vrouwen gelijk moet worden getrokken, zodat het uiteindelijk niet altijd de vrouw is die zorgt voor de kinderen, omdat zij het minst verdient.

Op 3 december 2019 stemde de Tweede Kamer in met het vrouwen quotum en nu is het aan het kabinet om hier mee aan de slag te gaan. Als dezelfde partijen die op 3 december jl. voor het vrouwenquotum stemden dat in de Eerste Kamer ook doen, is er ook daar een meerderheid. Het is daarna aan de minister om met een wetsvoorstel te komen. Het quotum zal dan waarschijnlijk vanaf 1 januari 2021 ingaan.

We houden de ontwikkelingen uiteraard in de gaten en informeren op het moment dat er nieuws is.

Bekijk het nieuwsoverzicht