WW-premiedifferentiatie: uitstel administratieve verplichting


Foto bij WW-premiedifferentiatie: uitstel administratieve verplichting

Als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) geldt vanaf 1 januari 2020 WW-premiedifferentiatie naar aard van het contract. Kort en concreet: de werkgever mag de lage WW-premie afgedragen voor werknemers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor een onbepaalde tijd, mits het niet om een oproepovereenkomst gaat. 

Minster Koolmees schrijft op 9 december jl. aan de kamer dat hem via werkgeversorganisaties signalen hebben bereikt dat niet alle werkgevers op tijd zullen kunnen voldoen aan de administratieve vereisten die onderdeel zijn van WW-premiedifferentiatie naar de aard van het contract. De minster schrijft dat het bij sommige ondernemingen gebruikelijk is om, als na een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt aangegaan, geen nieuwe arbeidsovereenkomst op te maken. In plaats daarvan stuurt de werkgever de werknemer een bevestiging per brief of e-mail dat de overeenkomst voor bepaalde tijd is overgegaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Op grond van de geldende (aanstaande) regels zal de werkgever, om voor deze werknemers de lage WW-premie af te mogen dragen, alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst moeten opmaken, door beide partijen ondertekend, waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor de lage WW-premie (een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, niet zijnde een oproepovereenkomst) is voldaan.

In samenspraak met de Belastingdienst heeft de minister besloten om werkgevers drie maanden extra de tijd te geven om te voldoen aan de administratieve vereisten voor de lage WW-premie, inhoudende in de loonadministratie opgenomen hebben van een door beide partijen ondertekende schriftelijke arbeidsovereenkomst of een door beide partijen ondertekend schriftelijk addendum, waaruit blijkt dat de werknemer reeds op uiterlijk 31 december 2019 voor onbepaalde tijd in dienst was. Als niet voor 1 april 2020 aan deze voorwaarden is voldaan maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt na 31 maar 2020, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.

Voor diegenen die nog niet voldoen aan de administratieve voorwaarden is er dus werk aan de winkel, maar mogen ze daar (gelukkig) iets meer tijd voor nemen. Bij aanvullende vragen zijn wij uiteraard bereikbaar.

Bekijk het nieuwsoverzicht