Het initiatief: "MamaWerkt"


Foto bij Het initiatief: "MamaWerkt"

Gedurende haar carrière tot nu toe – inhoudende 12 jaar werkzaam in en met het arbeidsrecht – was er een onderwerp dat elke keer weer de aandacht van Cecil Rupert trok. Zij zag gebeuren dat op het moment dat er een werkende vrouw zwanger werd er van alles kon gaan gebeuren in de arbeidsrelatie. Dit zowel tijdens de zwangerschap, al dan niet in combinatie met arbeidsongeschiktheid, als tijdens het zwangerschaps- en bevallingsverlof, als na het bevallingsverlof bij de terugkeer op de werkvloer / in het werkproces. Opvallend daarbij was dat het nagenoeg altijd een “vrouwen-aangelegenheid” was, dit terwijl de keuze voor een zwangerschap vaak uitgaat van zowel de man als de vrouw.

In de periode bij haar laatste werkgever werd bovenstaande alleen maar duidelijker en frequenter. Tijdens dit dienstverband mocht Cecil zelf ook 2 kinderen krijgen en werden velen van haar vrouwelijke collegae ook moeder. Deze collegae waren werkneemsters die dagelijks werken met HRM-gerelateerde zaken en kennis hebben van het arbeidsrecht. Maar ondanks deze kennis kwamen ze met enige regelmaat bij  Cecil met allerhande vragen die samenhingen met de rechten en plichten die gelden binnen het arbeidsrecht op het moment dat je zwanger bent, dan wel moeder bent geworden. Dit vond Cecil uiteraard opvallend en het wekte gelijktijdig ook haar interesse. Immers indien deze HBO opgeleide P&O’ers deze vragen al hebben, welke vragen leven er dan bij de werkneemsters in dezelfde situatie maar met een andere en / of lagere opleiding?

Cecil haar drang tot het delen van kennis – hetgeen één van de speerpunten van Zuiver Arbeidsrecht is – heeft gemaakt dat zij hier iets mee wilde gaan doen. Hoe zou zij haar kennis kunnen delen op een relatief eenvoudige en begrijpelijke wijze? Het idee voor een arbeidsrechtelijke informatie site - met een weergave van de rechten en plichten - werd in de zomer van 2010 geboren.

Het opzetten van een dergelijke site kost naast research, veel tijd, energie en geld. Dit had ze nog niet in de zomer van 2010. Op dat moment stond zij op het punt om als zelfstandig ondernemer van start te gaan met Zuiver Arbeidsrecht. Nu ruim 2 jaren later en na in contact te zijn gekomen met de Saxion Hogeschool in Enschede, kan Cecil haar idee uitgevoerd worden. Mariana Ohanyan, 4e jaars HBO Rechten student gaat haar afstudeeropdracht wijden aan dit onderwerp, wat zal maken dat Cecil haar idee en website naar verwachting in 2013 kan verwezenlijken.

Nog even geduld en dan zal www.mamawerkt-arbeidsrecht.nl inhoudelijk gereed zijn!

Bekijk het nieuwsoverzicht