Aanvullend: COVID-19 en de werkvloer


Nederland is in de ban van Corona, terecht; immers we hebben te waken voor ieder z'n gezondheid. De overheid heeft op 15 maart 2020 aanvullende maatregelen genomen, maatregelen die uiteraard (verregaande) gevolgen hebben voor de BV Nederland.

Laten we (blijven) denken in oplossingen, de focus op de toekomst en elkaar bijstaan waar mogelijk. Maak gebruik van de voorzieningen/maatregelen die de overheid beschikbaar heeft gesteld. Wees creatief en innovatief in de weken die gaan komen, benut de tijd met focus op de goede tijd die zeker weer gaat komen. Denk bijvoorbeeld aan het door werknemers volgen van (online) opleidingen, het volgen van cursussen/webinars, het lezen vakliteratuur of het uitdenken/vormgeven van die fantastische plannen die wegens tijdgebrek op de plank liggen. Misschien dat een subsidie voor ontwikkeling/scholing aanvragen wel tot tot de mogelijkheden behoort: zie website www.hoewerktnederland.nl

Zuiver Arbeidsrecht zal in de lucht blijven, zoveel waar mogelijk kennisdelen en bereik- beschikbaar zijn via mail en telefoon. DANK aan allen die doorwerken! Samen gaan we dit verstandig aanpakken.

Bekijk het nieuwsoverzicht