Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)


Foto bij Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Op 17 maart 2020 heeft Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekendgemaakt dat er vergaande maatregelen worden genomen om de ondernemer die omzetverlies verwacht van minimaal 20% als gevolg van de COVID-19 in de loonkosten tegemoet te komen. De Minister heeft aangegeven dat er een Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) komt, waaruit deze loonkosten worden vergoed. Deze tegemoetkomingsregeling maakt het mogelijk om meer werkgevers financieel tegemoet te komen en dit bovendien sneller te doen dan binnen de per 17 maart 2020 ingetrokken regeling voor Werktijdverkorting. Deze nieuwe regeling geldt voor bedrijven van alle omvang. Bovendien is het aanvraagproces door loskoppeling van de WW sterk vereenvoudigd en worden geen WW-rechten van werknemers opgesoupeerd.

De ondernemer kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen, Naar het zich nu laat zien betreft het dan maximaal 90% van de loonsom, dit afhankelijk van het omzetverlies dat de betreffende ondernemer heeft. Aangegeven is dat het UWV een voorschot zal verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Op deze wijze wil de Minster realiseren dat de bedrijven hun personeel (inclusief de flexiibele schil/oproepkrachten) kunnen blijven doorbetalen.

Tijdens de persconferentie op dinsdagavond 17 maart 2020 werd gesproken over volledige loondoorbetaling door de werkgever, hetgeen ook terug te lezen is in de brief die aan de kamer is gestuurd. Minister Koolmees heeft aangegeven dat er op dit moment achter de schermen hard gewerkt wordt aan de juridische tekst die behoort bij deze geheel nieuwe Regeling. Reeds nu is al wel duidelijk dat als voorwaarde heeft te gelden dat de werkgever die tegemoet gekomen wordt in de loonkosten in de subsidieperiode geen personeel wegens bedrijfseconomische redenen mag ontslaan.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij het Ministerie Sociale Zaken en Werkgelenheid per direct geen nieuwe aanvragen voor Werktijdverkorting meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart 2020.

Update 18 maart 2020
Rijksoverheid heeft een nadere toelichting / vraag-antwoord gepubliceerd, deze vindt u hier

Op het momet dat de juridische tekst van deze nieuwe regeling/noodmaatregel bekend is, dan wel andere/aanvullende informatie bekend is, laten wij opnieuw van ons horen/lezen.
Uiteraard zijn wij bereik- en beschikbaar voor andere vragen en/of adviezen.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht