AVG en Corona op de werkvloer


Foto bij AVG en Corona op de werkvloer

De coronacrisis raakt veel facetten van de arbeidsrelatie, zo ook het aandachtsgebied van de verwerking van persoonsgegevens en dus de AVG.

Wat mag je als werkgever doen/verlangen daar waar het ziet op controle van je werknemers en registratie van (persoons)gegevens? Mag je de werknemer controleren op corona? Mag je dit een bedrijfsarts laten doen? De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar website aandacht besteed aan dit specifieke onderwerp.

Als gevolg van COVID-19/Corona hebben veel werkgevers er voor moeten kiezen om de werknemers thuis te laten werken. Uiteraard goed als dit tot de mogelijkheden behoort, immers dan kan een deel van de werkzaamheden worden voortgezet, echter er schuilen ook wel wat gevaren. Naast dat je als werkgever (op grond van de arbeidsomstandighedenwet) zorg dient te dragen voor een gezonde/veilige thuiswerkplek, dien je ook aandacht te hebben voor de beveiliging van (digitale)gegevens.

Naar waarschijnlijkheid zal de beveiliging thuis minder goed geregeld zijn dan op het werk. Gewaakt moet worden voor verlies/diefstal van (persoons)gegevens. Belangrijk dat u uw werknemers wijst op de privacyregels en hoe te handelen bij een eventueel datalek. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op haar site ook tips gegeven om op een veilige manier thuis te werken. Als werkgever kunt u daarmee voorkomen dat gegevens over klanten, cliënten, patiënten, burgers of collega’s in verkeerde handen vallen.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen, dan zijn we uiteraard bereik- en beschikbaar.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht