Arbeidsrecht en Sociaal Akkoord


Foto bij Arbeidsrecht en Sociaal Akkoord

Sociaal Akkoord 2013: Belangrijkste wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht

In april dit jaar zijn het kabinet en de sociale partners het eens geworden over een aantal maatregelen om economisch herstel te stimuleren en de arbeidsmarkt aan te passen aan de huidige wensen en eisen. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is de actieve aanpak om werkloosheid te voorkomen en mensen van werk naar werk te helpen, het liefst voor ze in de WW komen. Het doel van het sociaal akkoord is het verblijf in de WW zo kort mogelijk te laten duren.

Graag zetten wij voor u in een notendop uiteen wat in hoofdzaak de gemaakte afspraken zijn:

WW
Ontslagen werknemers blijven gewoon drie jaar de huidige reguliere WW-uitkering ontvangen. Vanaf 2016 zal de duur van de WW stapsgewijs worden teruggebracht, zodat vanaf 2019 de overheid maximaal twee jaar van de WW zal financieren. Financiering van het derde jaar WW moet door werkgevers en werknemers in een cao geregeld worden, waardoor zij meer regie over de WW krijgen.

Ontslagrecht
Om gelijke behandeling te realiseren komt er één voorgeschreven route voor ontslag. De route via het UWV moet straks gekozen worden als er sprake is van bedrijfseconomische redenen voor ontslag of van langdurige arbeidsongeschiktheid, de route via de kantonrechter wordt gekozen als er sprake is van een persoonlijk conflict of in de persoon gelegen redenen voor ontbinding van het arbeidscontract. Daarnaast krijgen werknemers voor wie ontslag dreigt, recht op een  ‘transitievergoeding’ bij een dienstverband van minimaal twee jaar. Deze vergoeding kan gebruikt worden voor scholing of outplacement, waardoor het voor werknemers makkelijker wordt om naar een andere baan of een ander beroep over te stappen. De vergoeding wordt afhankelijk van het arbeidsverleden: voor ieder gewerkt dienstjaar krijgen werknemers een derde maandsalaris als vergoeding.

Van werk naar werk
Om werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen, worden er betere afspraken gemaakt over begeleiding ‘van werk naar werk’. Werkgevers en werknemers worden samen verantwoordelijk voor het vinden van een nieuwe baan. Dit wordt vooral regionaal opgepakt.

Flexwerkers
De rechtspositie van flexwerkers wordt verbeterd. Door het aantal tijdelijke contracten te beperken, tot maximaal drie in twee jaar tijd, komen werknemers met een tijdelijk contract sneller in aanmerking voor een vast contract en krijgen zij meer zekerheid.

Pensioen
Het kabinet heeft een bedrag van € 250 miljoen beschikbaar gesteld om een stevige overbruggingsregeling naar een lager AOW en pensioen te kunnen realiseren.
Het maximaal fiscaal gefaciliteerde percentage voor het opbouwen van de pensioenvoorziening zal met 0,4% worden verlaagd. Daarnaast vervalt de facilitering van pensioen boven een pensioengevend loon van € 100.000 per jaar.
Daarnaast is op 1 januari van dit jaar de AOW-leeftijd voor de eerste keer met een maand verhoogd.
Mensen met een AOW-gat zullen gedeeltelijk gecompenseerd worden.

Iedereen die kan werken, gaat werken
Mensen met een arbeidsbeperking worden geholpen aan een baan bij gewone werkgevers en de overheid. Het bedrijfsleven gaat vanaf volgend jaar 2.500 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen en het jaar daarop 5.000 mensen extra. Dat jaartal neemt daarna jaarlijks met 1.000 mensen toe, tot er vanaf 2020 jaarlijks 10.000 mensen met een arbeidsbeperking extra worden aangenomen. Werkgevers zijn bereid 100.000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Ook de overheid zal 25.000 mensen extra aan het werk helpen. Daarnaast komen er 35 regionale Werkbedrijven die zorgen dat mensen met een arbeidsbeperking bij reguliere werkgevers aan het werk gaan. De Werkbedrijven zorgen voor begeleiding op de werkplek en zullen, samen met de betrokken werkgever, de loonwaarde van de werknemers bepalen. De werkgevers zullen het verschil tussen de vastgestelde loonwaarde en het wettelijke minimum van de overheid terug krijgen, in de vorm van loonkostensubsidie.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan kunt u uiteraard vrijblijvend contact met ons opnemen. Graag staan wij u te woord.

Bekijk het nieuwsoverzicht