WvP en COVID-19


Foto bij WvP en COVID-19

Zoals eerder al aangegeven 'infecteert' COVID-19 ook de arbeidsmarkt, in het verlengde waarvan we zien dat bijvoorbeeld ook re-integratietrajecten nadelige gevolgen ondervinden.
De Wet verbetering Poortwachter (WvP) schrijft ons (onder meer) voor aan welke verplichtingen werkgever en werknemer moeten voldoen op het moment dat een werknemer wegens arbeidsongeschiktheid uitvalt. Het UWV heeft daarvoor beleidregels/een werkwijzer opgesteld: de zogenoemde Werkwijzer Poortwachter.

Als gevolg van COVID-19 zien we dat nu bepaalde re-integratieafspraken niet nagekomen kunnen worden. Ook zien we dat in sommige situaties (verder) herstel niet kan plaatsvinden nu bijvoorbeeld de laatste noodzakelijke werkhervattingsafspraken niet uitgevoerd kunnen worden. Het laatste wat we nu wensen is dat we als werkgever daarvoor 'gestraft' worden door bijvoorbeeld een loonsanctie. Het UWV heeft in een Addendum versie 1: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 dd 310320 op de Werkwijzer Poortwachter beschreven op welke wijze zij (samen met Landelijke Loonsanctie Commissie (LLC) ) rekening zal houden met de gevolgen van COVID-19.

Mocht het zo zijn dat u als gevolg van COVID-19 niet kunt komen tot bepaalde noodzakelijke stappen in het re-integratietraject, u bepaalde termijnen niet kunt halen, of bepaalde afspraken niet nagekomen kunnen worden, dan is het ons advies dit goed (schriftelijk) te communiceren richting de belanghebbende/betrokken partijen,waar nodig het UWV te consulteren en uiteraard dit te documenteren in het re-integratieverslag (RIV). 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.
Graag adviseren wij u nader.

 

Bekijk het nieuwsoverzicht