2022: betaald ouderschapsverlof


Foto bij 2022: betaald ouderschapsverlof

Op 29 april jl. publiceerde het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op haar site dat het ouderschapsverlof vanaf augustus 2022 deels vanuit de overheid wordt betaald. 
Minister Koolmees: “De coronacrisis drukt ons met de neus op de feiten. We zien meer dan ooit hoe zwaar het is om te werken en te zorgen tegelijk. Het kabinet denkt al langer na over hoe we ouders kunnen helpen bij de combinatie van werk en gezin. Door straks het ouderschapsverlof deels te gaan betalen, verkleinen we voor veel gezinnen de belemmering om ouderschapasverlof daadwerkelijk op te nemen. Daarmee wordt het voor ongeveer 200.000 ouders beter mogelijk om een baan te hebben en tegelijkertijd meer tijd thuis te besteden.”

We lezen dat het deels betaalde verlof (50% betaald door het UWV) van 9 weken moet worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind. Gesteld wordt dat gezinnen meer tijd krijgen om te wennen aan de nieuwe situatie en om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de 8e verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken. Het is uiteraard afwachten in hoeverre dit onderwerp nader aandacht en wellicht vorm gaat krijgen in de collectieve arbeidsovereenkomsten.

Het kunnen combineren van arbeid en zorg heeft de laatste jaren al aandacht gehad en de nodige wijzigingen zijn daarin al doorgevoerd. Sinds 1 januari 2019 krijgen partners geen twee, maar vijf werkdagen betaald (100%) vrij direct na de geboorte van hun kind. Vanaf 1 juli 2020 krijgen deze partners nog eens vijf weken betaald verlof (70%) in de eerste zes maanden van een baby. De invoering van betaald ouderschapsverlof volgt op de invoering van dit extra geboorteverlof voor partners.
Partners van moeders krijgen hiermee dus in het eerste levensjaar van het kind in totaal vijftien weken (deels) betaald verlof. De moeders in deze kunnen dus uitzien naar negen weken (deels) doorbetaald ouderschapsverlof, naast de 16 weken zwangerschaps- en bevallingsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen? Uiteraard mag u dan contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht