NOW 2.0


Foto bij NOW 2.0

Tijdens de persconferentie op 20 maart 2020, gevolgd door de Kamerbrief, is door Minister Koolmees aangekondigd dat de NOW-regeling voor een periode van 3 maanden wordt verlengd, waarbij er enkele aanpassingen en aanvullingen gelden. Er worden verschillende voorwaarden aangepast om ruimte te geven aan het aanpassingsvermogen van de economie.

Uitgangspunt voor de NOW is dat een ondernemer (met personeel) minstens 20% omzetverlies heeft, wil deze ondernemer in aanmerking komen voor een loonkostensubsidie. De NOW 2.0 staat open voor zowel werkgevers die reeds een aanvraag in het eerste tijdvak hebben gedaan, als voor werkgevers die voor het eerst een beroep gaan doen op de NOW.
De omzetdaling wordt vastgesteld over een driemaandsperiode die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus, waarbij voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak. Naar het zich nu laat uitzien kan de NOW 2.0 vanaf 6 juli aangevraagd worden bij UWV.


De NOW 2.0 gaat als referentiemaand wat betreft de loonsom de maand maart 2020 aanhouden. Daarnaast is een wijziging in de NOW 2.0 dat de vaste (forfaitaire) opslag wordt verhoogd van 30 naar 40 procent. Daarmee levert de NOW 2.0 ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Aanvullend is een wijziging dat een bedrijf dat gebruik maakt van de NOW 2.0 over 2020 geen winstuitkering aan aandeelhouders mag doen, geen bonussen aan het bestuur en de directie mag uitkeren en geen eigen aandelen mag inkopen.

Dan de veelbesproken ontslagboete.
In de NOW 2.0 blijft de correctie op de subsidie bij ontslag bestaan (100% van de loonsom), maar de subsidie wordt niet meer extra verlaagd (50%) bij een bedrijfseconomisch ontslag. Bedrijven verklaren bij de nieuwe NOW-aanvraag wel dat zij overleggen met vakbonden als zij voor meer dan 20 medewerkers bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, dit ook in lijn met de Wet Collectief Ontslag.

Een nieuw element in de NOW 2.0: om-/bijscholing.
Werkgevers die de NOW aanvragen, worden verplicht om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Werkgevers leggen hier bij aanvraag van de NOW 2.0 een verklaring over af. Ter ondersteuning van initiatieven van sociale partners trekt het kabinet daarvoor 50 miljoen euro uit via het crisisprogramma NL leert door waarmee mensen vanaf juli (tot einde 2020) kosteloos online scholing en ontwikkeladviezen kunnen volgen om zich aan te passen aan de nieuwe economische situatie. Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt. Om richting ander soort werk te bewegen is vaak enige of soms meer omvangrijke scholing nodig. Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. Om het pakket gericht onder de aandacht te brengen, komt er een campagne.


Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen dan zijn wij er uiteraard voor u om u verder te helpen/adviseren.
 

Bekijk het nieuwsoverzicht