COVID-19 en Flexwerkers


Foto bij COVID-19 en Flexwerkers

Flexwerkers die als gevolg van COVID-19/de coronacrisis zijn getroffen in hun inkomen, kunnen vanaf 22 juni 2020 bij het UWV terecht om een vergoeding aan te vragen. 

De betreffende flexwerkers kunnen een beroep doen op de zogenoemde TOFA-regeling, de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding moeten deze werknemer wel aan de gestelde voorwaarden voldoen. Het UWV geeft op haar site de navolgende voorwaarden aan:

'Om de tegemoetkoming TOFA te krijgen, moet u aan al deze voorwaarden voldoen:

  • U was op 1 april 2020 minimaal 18 jaar oud en u had nog niet de AOW-leeftijd bereikt.
  • Uw sv-loon over februari 2020 was minimaal € 400.
  • Uw sv-loon over maart 2020 was minimaal € 1.
  • Uw sv-loon over april 2020 was maximaal € 550.
  • Uw sv-loon over april 2020 was minimaal 50% lager dan uw sv-loon over februari 2020.
  • U kreeg over april 2020 geen uitkering of andere tegemoetkoming in uw inkomsten.
  • Door verlies van inkomsten door de coronacrisis heeft u de tegemoetkoming TOFA nodig voor kosten voor levensonderhoud.'

Als de flexwerker vervolgens aan de voorwaarden voldoet, kan hij/zij voor maart, april en mei 550 euro bruto per maand terugkrijgen.

Het UWV heeft aangegeven dat zij hoopt binnen vier weken na een aanvraag een beslissing te nemen en het geld bij een positieve beoordeling binnen tien dagen aan de betreffende flexwerker over te maken. 

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen hebben, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht