NOW 2.0 update


Foto bij NOW 2.0 update

Rijksoverheid laat weten dat donderdag 25 juni 2020 het kabinet de nieuwe NOW-regeling (2.0) publiceert.
In deze publicatie kunnen we dan de exacte de voorwaarden vinden van deze subsidie uit het tweede noodpakket, voor de periode juni 2020 tot en met september 2020. Naar het zich nu laat uitzien kunnen de ondernemers vanaf 6 juli 2020 de NOW-subsidie bij UWV aanvragen.

Zoals te doen gebruikelijk heeft Minister Koolmees de kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd. In deze brief vindt u alvast nadere (achtergrond)informatie.

De NOW 2.0 is een aangepaste voortzetting van de NOW 1.0 (uit het eerste noodpakket), nu er een aantal wijzigingen inzetten. Eén van deze wijzigingen is dat het subsidietijdvak nu geen 3 maanden is, maar dat de periode met 1 maand is verlengd tot 4 maanden. Andere wijzigingen zijn dat de maand waarop de loonsom wordt vastgesteld nu maart 2020 is (in plaats van januari 2020) en dat in deze tweede periode de forfaitaire opslag wordt verhoogd van 30 tot 40%.

De NOW 2.0 kent ook nieuwe voorwaarden.
Voor de exacte inhoud/tekst moeten we wachten op de publicatie, maar alvast in het kort:

  • over 2020 mag het bedrijf/de werkgever geen winstuitkering aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie uitkeren en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht;
  • het bedrijf/de werkgever heeft een inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen, zodat werknemers zich kunnen aanpassen aan de nieuwe economische situatie;
  • bedrijven die, ondanks deelname aan de NOW, meer dan twintig werknemers willen ontslaan, moeten een akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Als ze er onderling niet uitkomen, moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediation-verzoek en wordt toch een melding gedaan op grond van de Wet Melding Collectief Ontslag na 29 mei 2020 en voor 1 oktober 2020 en voor twintig of meer mensen bedrijfseconomisch ontslag aangevraagd dan volgt een korting van de NOW van vijf procent op het totale subsidiebedrag

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht