Aanvullend geboorteverlof is geboren!


Foto bij Aanvullend geboorteverlof is geboren!

Beschuit met muisjes:
het aanvullend geboorteverlof is geboren!

Afgelopen 1 juli was het dan zover: partners van vrouwen krijgen – naast de vijf dagen betaald geboorteverlof na de geboorte van het kind; lees ook ons nieuwsitem WIEG is 'geboren' - vijf weken ‘betaald’ aanvullend geboorteverlof.

Dit aanvullend geboorteverlof kan in de eerste zes levensmaanden van het kind worden opgenomen tegen 70% van het loon, betaald door het UWV.
Deze forse verruiming van het geboorteverlof is geregeld in de Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG). Naar verwachting zullen ruim 90.000 ouders hier jaarlijks gebruik van gaan maken. Op de site van het UWV vindt u nadere informatie alsmede een uiteenzetting van hoe u het verlof dient aan te vragen.


Het aanvullend geboorteverlof kan verspreid worden opgenomen gedurende het eerste halfjaar, maar ook in één keer, bijvoorbeeld na afloop van het zwangerschapsverlof van de moeder. Werkgevers vragen een uitkering voor het verlof van hun werknemer aan via het UWV.

Het kabinet heeft aangekondigd - lees ook ons nieuwsitem '2022: betaald ouderschapsverlof' - een derde stap te gaan zetten in het verruimen van verlofmogelijkheden voor jonge ouders. Vanaf augustus 2022 worden de eerste negen weken van het ouderschapsverlof doorbetaald, op 50% van het loon. Beide ouders hebben recht op dit verlof, dat moet worden opgenomen in het eerste jaar na de geboorte. Doel daarvan is dat het makkelijker wordt voor ouders om te werken en tegelijkertijd ook na de eerste maanden van het kind tijd thuis door te brengen. Na de zomer wil het kabinet het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer sturen.

Met deze stappen krijgen partners aanzienlijk meer recht op betaald verlof. Waar zij tot 2018 enkel aanspraak maakten op twee dagen betaald geboorteverlof, kunnen zij vanaf 2022 rekenen op in totaal 15 weken betaald geboorte- en ouderschapsverlof.

Belangrijk is dat u tijdig met uw werknemer afspraken maakt over het eventueel opnemen van het aanvullend geboorteverlof, dit om ook zorg te kunnen (gaan) dragen voor een goede en adequate voortzetting van de werkzaamheden. Heeft u naar aanleiding van bovenstaande aanvullende vragen dan wel opmerkingen, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht