Wettelijke plicht W&S-beleid


Foto bij Wettelijke plicht W&S-beleid

Op 3 juli jl. werd door middel van een nieuwsbericht bekend dat de ministerraad heeft ingestemd met het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” en dat zij akkkoord is met verzenden van dit wetsvoorstel aan de Raad van State om advies te krijgen. De wetswijziging die de Inspectie SZW op termijn de bevoegdheid geeft om hierop toe te zien, wordt na de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd.

Het wetsvoorstel laat zien dat bedrijven straks de wettelijke verplichting krijgen om beleid te voeren, gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Grote bedrijven moeten dit schriftelijk doen, kleine bedrijven lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. Zij kunnen in tweede instantie de verplichting krijgen hun beleid op schrift te stellen. De norm voor gelijke kansen geldt voor alle organisaties. Van werkgevers wordt verwacht dat ze aantoonbaar inzet plegen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

De Inspectie SZW bereidt zich voor op de uitbreiding van haar bevoegdheden en heeft verkennende inspecties uitgevoerd. De boetes die organisaties straks krijgen wanneer ze niet kunnen aantonen dat ze in hun werving en selectiewijze mensen gelijke kansen bieden, worden openbaar gemaakt. Voordat een boete wordt opgelegd, krijgen werkgevers die geen goede werkwijze hebben wel de kans om alsnog aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Inzet op kennis en bewustwording is een belangrijk onderdeel van de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie. Zo is er een digitale handreiking voor bedrijven in de maak, het mkb in het bijzonder, om werkgevers te helpen en te ondersteunen bij hun procedures. Daarnaast is er algemene informatie beschikbaar over arbeidsmarktdiscriminatie via de site van de Inspectie SZW. Ook deelt het College van de Rechten van de mens ook met regelmaat informatie over disciriminatie op de arbeidsmarkt, in welk kader zeer recent nog het artikel "70.000 tot 100.000 vacatureteksten met leeftijdsdiscriminatie in 2019" 

Naar verwachting zal binnenkort ook weer één van de masterclasses aandacht gaan besteden aan dit onderwerp.
Heeft u naar aanleiding van bovenstaande vragen, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht