Verlenging "Coronasteun", oa NOW 3.0


Foto bij Verlenging "Coronasteun", oa NOW 3.0

De kogel is door de kerk: 'Kabinet verlengt coronasteun banen en economie tot en met 2021'.

Op 28 augustus 2020 publiceert Rijksoverheid dit nieuwsbericht:
'De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.'

Eén van de steunmaatregelen is de NOW 3.0. Het kabinet verlengt de NOW per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. 
Het nieuwsbericht somt de belangrijkste wijzigingen als volgt op:

  • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
  • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
  • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%. 
  • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
  • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
  • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

De precieze voorwaarden van NOW 3.0 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt. UIteraard houden wij de informatie, ontwikkelingen en berichtgeving nauwgezet in de gaten.

Op het moment dat we nader kunnen informeren doen we dit en uiteraard gaan we tijdens de Gratis Kennissessie Actualiteiten en Jurisprudentie op 24 september aanstaande hier nader bij stilstaan. Wilt u deelnemen aan deze gratis online Kennissessie? Aanmelden kan eenvoudig via de site!

Bekijk het nieuwsoverzicht