NOW 3.0: Loket open op maandag 16 november


Foto bij NOW 3.0: Loket open op maandag 16 november

Vanaf maandag 16 november 09.00 uur is het loket bij het UWV open voor de aanvraag van de derde tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Evenzo als in de voorgaande twee perioden van de NOW kunnen werkgevers dan een tegemoetkoming ontvangen in de loonkosten en nu voor de maanden oktober tot en met december 2020.

Afwijkend ten opzichte van NOW 2.0
Ook in de derde aanvraagperiode komen werkgevers met minimaal twintig procent omzetverlies over een periode van drie maanden in aanmerking voor een tegemoetkoming in de loonkosten, dit keer voor de maanden oktober tot en met december 2020. De voorwaarden zijn op een aantal punten wel afwijkend ten opzichte van de vorige periode. Zo is de tegemoetkoming in de loonkosten dit keer niet maximaal 90%, maar maximaal 80% bij een omzetverlies van 100%, en evenredig minder bij een lager omzetverlies. Verder mag de loonsom met 10% dalen, zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming. Verder vervalt de extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag. Werkgevers hebben een inspanningsplicht om werknemers bij ontslag te begeleiden naar ander werk. Wanneer sprake is van bedrijfseconomisch ontslag tijdens deze 3e aanvraagperiode is de werkgever verplicht zich te melden bij UWV Telefoon NOW voor van werk naar werk-ondersteuning. In eerste instantie betaalt UWV een voorschot van tachtig procent van de tegemoetkoming. Dit wordt in drie termijnen betaald.

Op de site van het UWV vind je alle informatie die ziet op de aanvraag van de NOW.

Reële inschatting maken
Tot 13 december 2020 kunnen de aanvragen voor de 3e periode worden ingediend. Het UWV benadrukt dat het van belang is dat werkgevers proberen een zo goed mogelijke inschatting te maken van hun situatie. Dat is van belang met het oog op de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming, die later volgt. Wie minder omzetverlies heeft geleden dan opgegeven of te maken heeft met een dalende loonsom, kan worden geconfronteerd met een terugvordering.

Om werkgevers te helpen bij het maken van een inschatting, zijn online rekenhulpen ontwikkeld, die vanaf vrijdag 13 november 2020 te gebruiken zijn.

  • Op Rekenhulp omzetverlies kunnen werkgevers dan het percentage aan omzetverlies over een periode van drie maanden berekenen.
  • De simulatietool op Rekenhulp stiulatie NOW laat zien wat de gevolgen van een dalende loonsom zijn voor de uiteindelijke afrekening.

Na de derde aanvraagperiode volgen straks ook nog een 4e  en 5e  aanvraagperiode (beiden behorende tot de NOW 3.0), voor een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden januari tot en met maart 2021 en april tot en met juni 2021.

Op de site van Rijksoverheid vind u een nadere uiteenzetting van de NOW 3.0.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht