Bedrijfsbeëindiging en Compensatie transitievergoeding


Foto bij Bedrijfsbeëindiging en Compensatie transitievergoeding

Al eerder aangekondigd (Wet arbeidsmarkt in balans), maar nu ook definitief.
Per 1 januari 2021 kunnen kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers) bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten als gevolg van pensionering of overlijden van de werkgever compensatie van de betaalde transitievergoeding(en) aanvragen bij het UWV. In de Staatscourant leest u het volledige besluit.

Voorwaarden
Om de betaalde transitievergoeding gecompenseerd te krijgen gelden (uiteraard) wel een aantal voorwaarden. In een notendop als volgt:

Voor compensatie voor de betaalde transitievergoeding door de werkgever of zijn nabestaanden gelden de volgende voorwaarden:

  • de onderneming is beëindigd wegens pensionering of overlijden van de werkgever. Compensatie wegens pensionering van de werkgever kan alleen als de werkgever de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt;
  • er moet voor tenminste één van de werknemers door de afdeling AJD van het UWV een ontslagvergunning zijn verleend wegens bedrijfsbeëindiging. Als UWV hiervoor geen toestemming heeft gegeven, moet de kantonrechter de arbeidsovereenkomst hebben ontbonden;
  • er is sprake van een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers in het jaar vóór de ontslagvergunning);
  • alleen transitievergoedingen betaald vanaf 1 januari 2021 kunnen worden gecompenseerd; en
  • de transitievergoeding is betaald binnen negen maanden na de datum van de ontslagvergunning of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Hoogte compensatie
Alleen de wettelijke transitievergoedingen wordt gecompenseerd. Spreken de werkgever en de werknemer een hogere transitie/beëindigingsvergoeding af, hetgeen uiteraard aan partijen is, dan is het bovenwettelijk deel voor eigen rekening van de werkgever. De compensatie is ook niet hoger dan het wettelijk maximum aan transitievergoeding (2020: maximaal € 76.000,–) of één jaarsalaris (art. 7:673 lid 2 BW).

Termijnen
Voor het indienen van de aanvraag voor compensatie van de betaalde transitievergoeding(en) geldt wel een vastgestelde termijn. De compensatie kan worden aangevraagd tot twaalf maanden na de datum waarop de werkgever voor de eerste werknemer toestemming heeft gekregen voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is de datum op de ontslagvergunning van het UWV, of de datum waarop de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaande nog aanvullende vragen, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Bekijk het nieuwsoverzicht