Wet werken waar je wil: internetconsultatie


Foto bij Wet werken waar je wil: internetconsultatie

De Wet werken waar je wil wijzigt de Wet flexibel werken.
Met deze wijziging kan een verzoek tot aanpassing van de werkplek, die door de werknemer bij de werkgever wordt ingediend, alleen nog maar door de werkgever worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Hierdoor wordt het recht van de werknemer om de werkplek te kiezen verstevigd.

Verzoek regering thuiswerken
Als gevolg van COVID-19 heeft de regering werkend Nederland massaal opgeroepen/verzocht om thuis te gaan werken (waar mogelijk). Het gevolg: het aantal thuiswerkers is flink gestegen. Ongeveer 40% - 60% van de thuiswerkers verwacht dit vaker te blijven doen als de crisis voorbij is (2-3 dagen per week). Van de thuiswerkers heeft 55% - 70% positieve ervaringen heeft met thuiswerken tijdens de coronacrisis.

De initiatiefnemers van dit wetsvoorstel menen dat na de coronacrisis sprake zal zijn van een nieuwe standaard. Een standaard waarbij een nieuw evenwicht zal moeten worden gevonden tussen thuiswerken en het werken op de werklocatie of een andere werkplek. Het recht op thuiswerken en het recht op werken op werklocatie zijn in die zin even belangrijk. Op dit moment is - in de Wet flexibel werken (Wfw) - het recht op aanpassing van de arbeidsplaats echter minder goed verankerd dan het recht op aanpassing van werktijden of aantal arbeidsuren.

Wetsvoorstel werken waar je wil
Het wetsvoorstel is een wijziging van de Wfw, inhoudende dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur. Door deze aanpassing wordt een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats hetzelfde behandeld als andere verzoeken die kunnen worden gedaan op grond van de Wfw. De wijziging zal nog steeds enkel gelden voor werkgevers met minimaal tien werknemers (art. 2 sub 16 Wfw).

De formele procedures omtrent het doen van een verzoek tot aanpassing van de arbeidsplaats veranderen door dit initiatiefvoorstel niet, slechts de inhoudelijke gronden waarop een verzoek kan worden afgewezen. En, het blijft dat het een mogelijkheid is voor de werknemer om een verzoek in te dienen, het is geen absoluut recht.
Met de voorgestelde aanpassing geldt voor het verzoek ten aanzien van de aanpassing van de arbeidsplaats de hoofdregel: het verzoek wordt ingewilligd tenzij zich tegen de aanpassing, waaronder het ingangstijdstip en de omvang, zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzetten. De bewijslast van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zal dus bij de werkgever liggen.

Internetconsultatie
We hebben het nog steeds over een wetsvoorstel en inmiddels is de internetconsultatie geopend. Deze consultatie loopt tot en met 18 december 2020. Mocht u willen reageren? Dit kan via deze link.

Heeft u aanvullende vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

Bekijk het nieuwsoverzicht