Rouwverlof bij miskraam of doodgeboorte


Foto bij Rouwverlof bij miskraam of doodgeboorte

Afgelopen week had de media hernieuwd aandacht voor dit toch precaire onderwerp. Een onderwerp waar je het liefst niet mee geconfronteerd wordt, doch helaas ook één van je werknemers zou kunnen overkomen.

RTL Nieuws kopt op 12 april: ‘Betaald rouwverlof na miskraam of doodgeboorte? Kabinet doet onderzoek’. Demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees heeft aangegeven dat er een onderzoek komt naar rouwverwerking op de werkvloer en dat hij het voorstel voor 3 dagen doorbetaald (rouw)verlof daarin mee gaat nemen.

In juni 2019 heeft Minister Koolmees schriftelijk antwoord gegeven op de Kamervragen van de leden Stoffer (SGP) en Smeulders (GroenLinks) over "het bericht 'Rouwbegeleiding op het werk vaak onvoldoende'”. Blijkens de gegeven antwoorden zag de Minister op dat moment nog geen aanleiding te komen met een wettelijke regeling voor verlof, maar heeft hij wel aangegeven te willen komen tot een handreiking voor werkgevers over de ondersteuning van werknemers met persoonlijk verlies.

De bovenstaand genoemde handreiking is er eind 2020 gekomen en de Minister verwijst naar deze handreiking in zijn reactie aan de Tweede Kamer van 28 september 2020 betreffende het Manifest ruimte voor rouw. Deze handreiking van TNO is bedoeld voor rouwende werknemers en hun leidinggevenden. Het geeft handvatten voor het omgaan met rouw op het werk en is in te zien/ te downloaden op de site van Arboportaal. 

Of er concreet een wettelijk recht gaat komen op rouwverlof na miskraam of doodgeboorte moeten we voor nu nog afwachten. Feit is wel dat dit belangrijke thema in Den Haag onder de aandacht is en dat werkgevers/leidinggevende al wel worden geholpen in hoe dit toch lastige onderwerp bespreekbaar te maken met de betreffende werknemer. In het verlengde van dit gesprek is het ook nog belangrijk op te merken dat ook de arbodienst/bedrijfsarts in dit kader zijn/haar expertise in kan brengen.

Mochten er aanvullend vragen zijn, dan mag er uiteraard contact met ons worden opgenomen.

Bekijk het nieuwsoverzicht