Pesten op het werk


Foto bij Pesten op het werk

Pesten op het werk, we horen het de laatste weken steeds vaker. Wellicht dat dit komt nu ik - Cecil Rupert-Zengerink - tevens als Arbeidsmediator aan het werk is vanuit Zuiver Mediation en vanuit die invalshoek met werkgever/werknemer in gesprek is en dit onderwerp ter tafel komt, maar belangrijk vinden wij in deze om onder de aandacht te brengen dat we als werkgever in dit thema belangrijke verplichtingen hebben.

Graag brengen wij daarom de site van de Rijksoverheid Arboportaal onder jullie aandacht. Hier vindt u veel informatie, facts and figures en bruikbare tips hoe dit thema op een goede wijze de zorg en de aandacht te geven in uw organisatie en daarmee in het arbeidsomstandighedenbeleid.

Mocht u vragen hebben, op arbeidsjuridisch vlak danwel daar waar het ziet op een geëscaleerde situatie, dan mag u uiteraard contact met ons opnemen!

Bekijk het nieuwsoverzicht